Bouwstudenten ROC Friese Poort Sneek bezoeken Centrale As

Centrale As
De Centrale As is een dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega met een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Het is de belangrijkste verkeersader in Noordoost Friesland om snel naar Dokkum en Drachten te rijden. Door de Centrale As is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied waardoor de verkeersveiligheid in de dorpen verbetert. Ook zorgt deze nieuwe weg voor een betere bereikbaarheid van de regio Noordoost Friesland. De bouwstudenten van ROC Friese Poort Sneek namen een kijkje bij het aquaduct Burgum en kwamen op het diepste punt van dit in aanbouw zijnde aquaduct. ’Een bijzondere bouwplaats’, aldus een van de studenten.

Duurzame weg
Met het ontwerpen van de Centrale As zijn we nieuwe wegen ingeslagen, benadruk Steffen Hofstra. Het aanleggen van deze dubbelbaans autoweg is slechts een middel. Het doel van de Centrale As is namelijk gebiedsontwikkeling. Er is sprake van een gebied van 7.000 hectare en de Centrale As dient te zorgen voor een plus in de regio Noordoost Friesland. Bij het ontwerp van de weg is rekening gehouden met natuur (ecologie), cultuur, economie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Op 3 oktober 2016 is het hele traject van de Centrale As geopend voor het publiek.

Delen via

Vergelijkbare berichten