“Bruggen Bouwen: Generatie Overschrijdende Samenwerking in de Bouwsector”

Traditiegetrouw verschijnt in november dit jaar een prachtige special van Ondernemend Friesland over de Friese bouwsector. Met een keur aan prachtige bedrijven en interessante verhalen nemen we je mee in deze boeiende sector. Als voorbereiding hierop laten we een aantal ondernemers alvast aan het woord. Met vandaag: Helena Spits van Bouwzorg Fryslán.

Dit verhaal begon vorige week na een bouwvergadering, even napraten met mijn collega vijftigers. We haalden herinneringen op en bespraken generatieverschillen en de invloed ervan op ons werk. We kwamen tot de conclusie dat de verschillen ons werk nog boeiender en dynamischer maken.

De bouwsector kent een bijzonder personeelsbestand. Mannen en vrouwen van allerlei achtergronden en leeftijden werken samen aan kleine en grote bouwprojecten. Met het huidige tekort aan bouwprofessionals en de enorme uitdagingen in de woningverduurzaming en nieuwbouw is het alle hens aan dek. We moeten met onze diverse kleurrijke teams de klus te klaren.

Ik wilde weten of onze vooroordelen over de 20’ers klopten, wat de kenmerken van beide generaties zijn en hoe we al die talenten in kunnen zetten om optimaal samen te werken.

Ervaring en kennis

Laten we beginnen met het voor de hand liggende: 50’ers in de bouwsector hebben meer ervaring en kennis dan hun jongere collega’s. Daardoor hebben ze inzicht in complexe bouwprocessen. Maar dit betekent niet dat de 20’ers minder competent zijn. Integendeel, ze blinken vaak uit in gebieden die te maken hebben met nieuwe technologieën en vaardigheden. Ze hebben dan wel de ruimte nodig om te leren, fouten te maken en te groeien.

Houding ten opzichte van het werk

50’ers hebben een traditionele werkmentaliteit, met een voorkeur voor structuur en hiërarchie. Ze zijn gewend aan discipline en hard werken. Veranderen is lastig, vooral als het gaat om nieuwe ideeën en processen.

Daar tegenover de 20’ers met hun flexibele houding. Zij staan open voor verandering en nieuwe ideeën, zijn gewend aan een informele werkomgeving met meer autonomie. Ze vinden persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en vrije tijd belangrijk. En volgen vaak hun hart en zoeken passie in hun werk.

Communicatie

Ook in communicatiestijl zijn er duidelijke verschillen. 50’ers communiceren vaak beknopt en duidelijk en geven niet snel hun mening tenzij daarom wordt gevraagd. Al geldt dat niet voor iedereen! Dit kan botsen met de 20’ers, die meer direct en open communiceren, en hun mening geven ongeacht of deze expliciet wordt gevraagd.

Samenwerking en teamwork

20’ers hebben een meer collaboratieve en flexibele aanpak van teamwork. Zij houden minder van de structuur waar 50’ers mee zijn opgegroeid. Dit verschil in aanpak zorgt voor een energieke dynamiek in een bouwteam, mits goed beheerd.

Onze vooroordelen worden deels bevestigd, maar bij het erkennen van de verschillen, realiseer ik me het grote belang van generatie overstijgende samenwerking. Door de ervaring en kennis van 50’ers te combineren met het enthousiasme en de frisse ideeën van 20’ers ontstaat synergie die leidt tot betere resultaten en innovatie van het bouwproces.

Daarom pleit ik ervoor dat de bouwsector nog meer investeert in het bevorderen van inclusieve samenwerking tussen generaties. Dit kan bijvoorbeeld door mentorschap, waarbij ervaren bouwprofessionals hun expertise delen en jongere collega’s hun nieuwe ideeën en skills inbrengen.

Ook het stimuleren van open communicatie en de bewustwording en het waarderen van verschillende communicatiestijlen is superbelangrijk omdat we altijd in teams werken. Het is van groot belang om respect te hebben voor elkaars ervaringen en perspectieven en te streven naar wederzijds begrip.

Mensgericht werken is volgens mij de enige manier om professionals in de sector te houden, processen te optimaliseren en resultaten te verbeteren. En dat is nodig, want we staan voor een enorme uitdagingen in de woningverduurzaming en nieuwbouw, het is alle hens aan dek!

Wil je meer weten over de manier waarop wij vormgeven aan mensgericht werken in de bouw? Kijk dan op onze website www.bouwzorgfryslan.nl.

Vergelijkbare berichten