BTG: Building bridges in a digital society

BTG timmert flink aan de weg. Zo organiseerde de branchevereniging voor IT en communicatietechnologie van 13 tot en met 16 juni 2023 de eerste NL Tech Week, met ook een themamiddag in Groningen, waar ook meerdere Friese ondernemers op af kwamen. “Het doel van het gehele event was om verbinding en kennisoverdracht te realiseren tussen wetenschappers, bedrijven, overheden, scholen, universiteiten en gebruikers”, vertelt Petra Claessen, die vanaf 1 juli de nieuwe voorzitter is van BTG. “We zien namelijk steeds meer behoefte aan het delen van inzichten als het gaat over het toepassen van technologie in de diverse branches. Waar staan we? Welke best practices zijn er, wat zijn ontwikkelingen en mogelijkheden in de komende jaren?”

BTG behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. De branchevereniging telt zo’n 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. “We organiseren netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat”, vertelt nieuwe voorzitter Petra Claessen. “Als BTG verbinden we organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van IT en communicatietechnologie. Daarbij hoort een structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden. BTG signaleert trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. Ons credo dit jaar is: Building bridges in a digital society.”

Eerste editie NL Tech Week

Bovendien biedt BTG haar leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. Een prachtig voorbeeld hiervan is de eerste editie van de NL Tech Week, die van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni werd gehouden. “Tijdens deze week stond een aantal mooie Nederlandse innovatiecentra en tech campussen centraal. En per dag stond er bovendien een specifiek thema op het programma”, legt Claessen uit. De NL Tech Week werd geopend bij de Green Innovation Hub in Almere en kreeg direct daarna een gevolg in Groningen, waar in het NorthC-gebouw onderwerpen als duurzame digitalisering, maar ook circulariteit en security aan de orde kwamen.”

Internet of Things, drones en XR-brillen

Dag 2 was er op de High Tech Campus Eindhoven een mooi plenair programma met als thema Smart Society. In een slimme maatschappij worden informatietechnologie en het

internet der dingen (Internet of Things) gebruikt om steden te beheren en te besturen. Via de zes speerpunten efficiency, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid & beveiliging, economische groei en de stadsreputatie is het uiteindelijke doel om de algehele kwaliteit van leven en leefbaarheid te verbeteren.

In de middag verhuisde de NL Tech Week naar Nijmegen. Bij de HAN stond Artificial Intelligence in het onderwijs centraal.

De derde dag was het thema Future Netwerk Services. “Dat begon met een bedrijfsbezoek aan Airbus in Oegstgeest”, zegt Claessen, waarna BTG in de middag naar de Unmanned Valley in Katwijk verhuisde. “Daar spraken we onder meer over spectrumbeleid, digitale autonomie en 6G. Bovendien lieten we zien hoe je drones kunt inzetten voor de inspectie van telecommasten.
De NL Tech Week werd vervolgens op vrijdag afgesloten met een grootschalig BTG Business Event in Rotterdam. Die dag stond overigens ook in het teken van het afscheid van BTG-voorzitter Eric Reij. Hij draagt zoals gezegd het stokje over aan Claassen.

Terugkijkend op de week kan Claessen alleen maar positief zijn. “Onderwerpen als duurzaamheid, digitalisering, 5G, digitale inclusie en Future Network Services stonden centraal; het ging dus écht ergens over. We brachten een bezoek aan diverse innovatiecentra en Tech campussen in Nederland, waaronder Green Innovation Hub in Almere, NorthC Datacenters, 5G Hub in Eindhoven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Airbus en Unmanned Valley in Katwijk. Ik vond het al met al een zeer inspirerende week.”

Koppositie terugpakken

Als aankomend BTG-voorzitter heeft Claessen veel ambities. Zo wil ze dit jaar onder meer een discussie opstarten over de digitale infrastructuur in Nederland. “In het verleden liep ons land hierin voorop, maar we zijn achteropgeraakt. Ik heb de ambitie om die koppositie weer terug te pakken. Wij zijn namelijk zo’n innovatief land, hebben veel fieldlabs en goede universitaire ontwikkelingen. Als je dit in combinatie ziet met datgene wat ons bedrijfsleven nodig heeft, wil ik de discussie hierover zwaarder aanzwengelen.”

Green meets Grey

Ook op het gebied van onderwijs zet Claessen stevig in. “Er is in onze branche een enorme krapte op de arbeidsmarkt. We moeten jonge mensen daarom meer interesseren voor het mooie IT en ICT-vak. Wij hebben hun kennis en de snelheid van denken namelijk hartstikke hard nodig’, zegt de ervaren bestuurder, die bovendien bezig is met het programma Green meets Grey. ‘Daarmee vergroten we de interactie tussen jonge mensen en de gevestigde orde. Dan heb ik het niet over de leeftijd dat jong zich met senioriteit gaat meten, maar over deskundigheid. Door het opzetten van strategische tafels, kunnen we de gewenste interactie bewerkstelligen en flink entameren. Relatief nieuwe IT en ICT’ers leren van ervaren krachten en vice-versa.”

Expertgroep AI

De hoge snelheid en aanstekelijke energie waarmee Claessen haar betoog doet, geeft aan hoe belangrijk zij het werk van BTG vindt. Of het nu gaat om de belangenbehartiging van het bedrijfsleven met betrekking tot de overheid of dat er ook een professor in het BTG-bestuur komt (‘want dan hebben we ook een wetenschapper in ons midden’), ze zet zich er graag voor in.
Zo ziet Claessen ook mooie kansen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. “We hebben een expertgroep voor Artificial Intelligence. Zo proberen we AI bijvoorbeeld in te zetten voor verbetering van operatietechnieken. Dan koppelen we een afgevaardigde vanuit de ziekenhuizen aan iemand die de AI-techniek begrijpt. Samen proberen ze dan tot een aanbeveling, conclusie, discussie of paper te komen. Gezamenlijk optrekken is dé manier om samen verder te komen en de gezondheidszorg een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.”

Een kort filmpje over het evenement, met ook een korte quote van Petra Claassen is hier te zien:

Vergelijkbare berichten