Bureau Risicomeester helpt ‘gevaren’ te beperken

Ondernemen is kansen zien en durf tonen, maar ook risico’s nemen. Bureau Risicomeester uit Frieschepalen adviseert en begeleidt ondernemers en werkgevers bij het beheersen van bedrijfsrisico’s. Het adviesbureau is voornamelijk thuis in de bouw-, infra-, installatie-, schoonmaak- en grondboorwereld.

Bureau Risicomeester is van Rianne Verweij-Wouda. De 27-jarige oorspronkelijk uit Surhuizum afkomstige Rianne volgde de studie Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden in Leeuwarden en begon in 2021, onder de naam RW Resultancy, haar eigen adviesbureau.

In 2023 veranderde de naam in Bureau Risicomeester. Het nog jonge bedrijf heeft de wind in de zeilen. Zo heeft het adviesbureau de volledige klantenkring van Arbo ABC Noord overgenomen en groeit de orderportefeuille vrijwel wekelijks. Om de toegenomen vraag te kunnen verwerken heeft Rianne onlangs een collega in dienst genomen.

Bureau Risicomeester biedt diverse diensten aan op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo- en milieuzorg. Van een eenmalig advies tot begeleiden van bedrijfscertificering. Er wordt gewerkt vanuit een veiligheidskundige basis. De eerste stap is altijd een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit is een verplichting voor elk bedrijf.

Niet alle ondernemers en werkgevers voldoen aan de regels. Rianne schrikt soms van wat ze tegenkomt. “Sommige bouwbedrijven werken jaren zonder kwaliteits- of veiligheidsrisico’s te beheersen. Vaak zijn dit bedrijven die hoofdzakelijk werken met particuliere klanten, die vragen niet naar de Arbowet verplichting. Grote hoofdaannemers in de bouwwereld eisen dat je gecertificeerd bent. Je moet de zaken op orde hebben.”

Veelal is er geen sprake van kwade opzet. Bij kleine ondernemingen speelt onwetendheid zeker een rol. Rianne. “Je kunt je zo inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar krijgt geen handleiding van bijvoorbeeld Arbo-eisen waar het bedrijf aan moet voldoen.” Ook drukte speelt mee. “Eerst moet de klus klaar, is vaak de gedachte.”

Die gedachtegang is niet zonder risico’s. Het kan, zeker in de branche waarin Rianne actief is, op vele manieren misgaan. “Pas als er een ongeval is gebeurd verschijnen wij vaak op de radar.” De schade beperken kan, maar veel beter is volgens Rianne aan de voorkant risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

Wie niet aan de regels voldoet kan op een forse boete rekenen. In het geval waarin een werknemer blijvend letsel oploopt, of nog erger, overlijdt, zijn de consequenties vele malen groter. Volgens Rianne staan werkgevers onder een vergrootglas als het gaat om aansprakelijkheid.

Werkgevers hebben de plicht te zorgen voor goede werkomstandigheden. Dat varieert van veilige werkkleding, professioneel gereedschap, juiste opleiding, tot communicatie-protocollen. “Omdat er, zeker in de infrawereld, door personeelstekorten meer anderstaligen werken, is goede communicatie van groot belang, ” weet Rianne.

In het dagelijkse werk ligt een ongelukje altijd op de loer. Wees daarom voorbereid, is het advies van Rianne. Bureau Risicomeester kan helpen, van: risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) conform wetgeving, het inrichten van management beheerssystemen, advies en begeleiding bij Arbozaken tot projectmatige/tijdelijke KAM-ondersteuning.

Ondernemers die voldoen aan wet- en regelgeving en kunnen aantonen dat gewerkt wordt volgens de voorschriften, staan sterker bij incidenten of arbeidsconflicten en lopen minder kans op torenhoge boetes van een Nederlandse Arbeidsinspectie. “Boetes zijn niet mals, die kunnen je als ondernemer zelfs de kop kosten,” waarschuwt Rianne.

Bureau Risicomeester helpt risico’s in kaart te brengen en zorgt ervoor dat bedrijven aan wet- en regelgeving voldoen. “Wij adviseren en ondersteunen waar kan, zodat bedrijven zich kunnen focussen op hun primaire taak,” besluit Rianne.

Vergelijkbare berichten