Burgemeesters en ondernemers

Rond 18.30 uur waren de meeste ondernemers binnen en was er tijd om bij te praten met bekenden en kennis te maken met de leden van Commerciële Club de Walden. Omstreeks 19.15 uur nam Ale Procée het woord. Hij gaf een korte introductie van de avond. Uit de introductie van Procée bleek dat men nog in afwachting was van de komst van burgemeester Polderman, die voor deze ondernemersbijeenkomst speciaal uit Groningen moest komen.
 
Na Ale Procée nam de voorzitter van de Commerciële Club de Walden Hessel Bouma het woord. Bouma vertelde het één en ander over het ontstaan van deze avond. Tijdens de toespraak van Hessel Bouma kwam ook Burgemeester Polderman binnen. Hierdoor konden de Burgemeesters Van der Zwan en Burgemeester Polderman direct met hun toespraak over de samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen beginnen.
 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
Bij de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel draait alles, aldus de beide Burgemeesters, om het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening voor de burgers. Het partnerschap moet zich vertalen in meer efficiëntie en effectiviteit, waardoor op termijn een kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Daarnaast staat de kwaliteit van de dienstverlening in de samenwerking centaal. Samenwerking is een harde noodzaak, maar het fuseren van beide gemeenten is niet een doelstelling. “De gemeenteraden hebben opdracht gegeven voor samenwerken en niet tot fusie”, aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan. De gemeenten willen volgens plan samen werken op de thema’s dienstverlening, inkoop, mobiliteit, beheersfuncties, vergunningen en handhaving en werk en bijstand.
 
Vragenronde
Na de toespraak van beide burgemeesters kregen de ondernemers in de zaal de kans om een aantal vragen te stellen. Burgemeester Polderman ging hiervoor de zaal in met een microfoon om de vragen uit het publiek te beantwoorden. Op de vraag waarom Tytsjerksteradiel juist met Achtkarspelen samen gaat werken gaf Burgemeester Polderman aan dat de positie van beide gemeenten, in het hart van de Fryske Wâlden, qua ligging, aard, structuur en cultuur, zodanige overeenkomsten vertoont dat beide gemeenten als logische partners op het gebied van samenwerking zijn te beschouwen. Op de vraag wat dan het voordeel van de ondernemers van deze samenwerking is gaf Polderman als antwoord dat juist door de samenwerking kwetsbare functies binnen beide gemeentes kunnen worden overgenomen.
 
Afscheid Burgemeester Polderman
Na het beantwoorden van de laatste vraag werd omstreeks 19.45 uur het woord gericht tot Burgemeester Polderman. Burgemeester van Der Zwan sprak zijn waardering voor Burgemeester Polderman uit tijdens zijn laatste optreden als burgemeester binnen Commerciële Club de Walden. Na een staande ovatie voor Burgemeester Polderman, werd het buffet geopend en was het tijd om verder te netwerken.

Delen via

Vergelijkbare berichten