CDK Mediation nieuwe speler op de Friese mediationmarkt

De drie collega’s troffen elkaar 4 jaar geleden in de opleiding bij het Expertisecentrum voor Conflicthantering. Een Groninger instituut dat meer aandacht geeft aan de psycho‐sociale kanten van het conflict. Partijen moeten vaak verder met elkaar. Daarom staat niet alleen het zoeken van oplossingen op de agenda. Maar ook hoe partijen na het conflict met elkaar verder kunnen krijgt nadrukkelijk aandacht.

Trend: meer aandacht voor mensen en hun verhalen

CDK Mediation verlegt aandacht van zakelijkheid in geschilbeslechting naar persoonlijke beleving en verbinden van verhalen. Volgens de partners is er meer aandacht nodig voor  verhalen van mensen en de persoonlijke beleving. Pas als hier ruimte voor is, ontstaat ruimte voor oplossingen van conflict. Klaas Talma: “De samenleving vraagt om meer ruimte voor verhalen en emoties, je ziet dat in allerlei aspecten van het dagelijks en publieke leven. Dus het is belangrijk dat we ook op micro-niveau, in gesprekken binnen organisaties en systemen, hier aandacht voor hebben. Op die manier kan bijvoorbeeld de bedrijfscultuur verbeteren en gaan mensen met meer plezier naar hun werk.”

  • Colette Govaars is communicatieadviseur met specialisatie arbeidsconflicten in de sectoren zorg, overheid, onderwijs en zakelijke dienstverlening.
  • Dirk Hellinga is financieel adviseur en richt zich op zakelijke, financiële mediations en familie‐ en burenkwesties.
  • Klaas Talma is senior‐manager en mediate met name meer partijen mediations binnen de overheid waarbij verschillende tegengestelde belangen een rol spelen
Delen via

Vergelijkbare berichten