Ondernemend Friesland nieuws

Circulair inkopen: volop kansen voor ondernemers

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) fungeert als vliegwiel voor de Friese circulaire economie. Om het effect daarvan zelf mee te maken, wordt de redactie van Ondernemend Friesland uitgenodigd voor een vergadering van de kerngroep Circulair Inkopen. Wat wij al snel ervaren: hier liggen volop kansen voor ondernemers. De leden van de kerngroep stellen zich namelijk op als launching customers: “Als ondernemers met de circulaire producten komen die wij nodig hebben, zijn wij de eerste klant.”

Uniek: gezamenlijke aanpak
Wat voorafging: Circulair Friesland mobiliseerde tijdens de Business Contact Dagen Noord alle Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân om het Ambitiedocument te ondertekenen. Zij committeerden zich aan de volgende afspraken: in 2020 kopen we tenminste tien procent van onze fysieke producten circulair in, we kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair, en bij vervanging van ons wagenpark kiezen we voor voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen. De ondertekenaars kozen er vervolgens voor sámen de uitdaging aan te gaan en richtten de kerngroep Circulair Inkopen op. “Dat is inderdaad uniek: wij kiezen bewust voor een gezamenlijke aanpak.”

Ambitie: in 2025 maximale circulariteit

De kerngroep buigt zich over de vraag: hoe definiëren we circulair inkopen? Leidraad daarbij zijn de uitgangspunten die VCF hanteert op het gebied van bijvoorbeeld materiaalgebruik, energieverbruik en biodiversiteit. “Die elementen nemen we mee, maar we ontwikkelen samen een pad: ieder jaar pakken we een paar elementen. Met de ambitie om in 2025 maximaal circulair te zijn.”


De kerngroep stelt samen criteria op voor circulaire inkoop. “We zwengelen onze interne organisaties aan om van circulair inkopen de standaard te maken. We willen gezamenlijk dezelfde uitvraag doen naar circulaire producten: zo kunnen marktpartijen daarop producten ontwikkelen en kunnen we Friesland-breed impact maken. We maken een circulaire inkoopkalender, zodat ondernemers kunnen zien om welke producten we vragen. Daarnaast hebben zowel de gemeente Leeuwarden als Provincie Fryslân een Innovatiefonds waar ondernemers gebruik van kunnen maken.”

‘Ondernemers: innoveer!’
De leden roepen ondernemers op mee te denken en volop te innoveren. “Als je klant wilt blijven van de overheid, is het nodig om circulaire producten en diensten te ontwikkelen. Wij willen onze ambities waarmaken in samenwerking met ons actieve bedrijfsleven en de Friese onderwijsinstellingen.” In de circulaire catalogus van Circulair Friesland worden onder de toepasselijke titel ‘Samen innoveren’ vraag en aanbod bij elkaar gebracht. “Een mooi instrument waar we volop gebruik van gaan maken. Soms voelen de stappen die we met zijn allen zetten nog niet groot genoeg, maar dit gaan we gewoon dóen. Aan de slag!”

Aan tafel bij de kerngroep
Ons gesprek met de kerngroep Circulair Inkopen vond plaats bij Wetterskip Fryslân. We zaten aan tafel bij Nick Boersma, adviseur economische zaken en circulaire economie bij gemeente Leeuwarden, Ydwine Willemsma, strategisch adviseur bij de afdeling ontwikkelen van gemeente Súdwest Fryslân, John Bus, projectleider energietransitie en aanjager circulair inkopen bij Provincie Fryslân, Anne Zijlstra, inkoopadviseur bij Wetterskip Fryslân, Ingrid Zeegers, programmadirecteur Circulair Friesland, en Anca Meijer: coördinator duurzaamheid bij Rijkswaterstaat.

Onze specialisten
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling