CIV Water: Mbo Wateronderwijs in Leeuwarden is een voorbeeld voor Europa

In Ondernemend Friesland is er al veel over gepubliceerd: de WaterCampus Leeuwarden, waar een uniek innovatie ecosysteem is ontwikkeld, waar onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven de watertechnologie-sector helpt met alle facetten om van idee naar business te komen. Het systeem is de blauwdruk geweest voor het 7 jaar durende Europese programma van 400 miljoen euro voor Vocational Excellence (uitmuntend mbo onderwijs). Programma Manager CIV Water Pieter Hoekstra: “Het enthousiasme waarmee dit is omarmt geeft aan dat de urgentie om de mbo-er onder het voetlicht te brengen, heel groot is. Dat doen we toch heel leuk in Leeuwarden. We zijn wat te bescheiden met het uithangen van de vlag, maar dat zou hier zeker wel mogen. Tegen alle gebruiken in, is ons nogmaals subsidie verleent om het project op te schalen.”

Waarom is dat belangrijk?

Pieter Hoekstra: “We kunnen studenten in internationale context laten leren. Voor HBO en WO studenten is het gebruikelijk dat je een buitenland stage doet. Mbo-onderwijs heeft het karakter van regionaal studeren. Door ook mbo’ers een proeverij aan te bieden, komen ze in aanraking met een andere omgeving. We dragen naast hun inhoudelijke ontwikkeling ook bij aan een stukje levenservaring.”

Learning Hub Friesland maakt de internationale koppeling voor studenten mogelijk.

Initiator Erna van der Werff: “CIV Water wilde ontdekken wat je met mbo studenten kunt doen die hier wateronderwijs volgen. De vraag was vooral hoe je hen in contact kunt krijgen met studenten elders in Europa. Met dit programma kunnen studenten uit Leeuwarden hun opleiding voor een deel ook in deze landen volgen. Water is namelijk een thema dat zich heel goed voor internationale samenwerking leent. Zo hebben we in Europa verschillende samenwerkingspartners, en vanaf begin juni werken we ook samen met partners in Zuid-Afrika. De kennis die daar is opgedaan om te werken in droogte, wordt ook in Europa hard nodig.”

Wat wordt door het bedrijfsleven van de mbo-studenten gevraagd?

Pieter Hoekstra: “De Nederlandse mbo-opleidingen hebben in Europa veel aanzien. Brussel kijkt heel erg naar hoe wij het hier doen. Ons onderwijs is naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook het ontwikkelen van beroepshouding om te komen tot wendbaar vakmanschap.” Erna van der Werff: “We willen meer dat studenten competenties en vaardigheden ontwikkelen door internationaal samen te werken. Als je samenwerkt met mensen met een verschillende achtergrond, leer je niet voor schillen terug te deinzen en wendbaar te zijn.  Als je jongeren in een Europese leerweek laat samenwerken, ontwikkelen ze zoveel meer in een breder perspectief. Proactief handelen, ondernemendheid, wendbaarheid ontwikkelt zich supersnel. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de rest van hun carrière. Zij zullen niet meer twintig jaar bij een werkgever blijven. Ze zullen meer van beroep naar beroep gaan.”

Wat zijn de plannen en ambities voor 2022 en 2023?

Pieter Hoekstra: “De partners zijn veranderd. Schotland is afgevallen door de Brexit. Daarnaast hebben we nieuwe landen en scholen aan weten te trekken. We begonnen vorig jaar met 12 partners. Dat zijn er nu 23. We moeten elkaar de komende tijd eerst goed leren kennen. Daarnaast bouwen voort aan het uitwisselen van studenten, docenten en professionals. We gaan aan de slag met Virtual Reality zodat we ook op afstand de kennis kunnen laten stromen. We leren als regio’s van elkaar.”

Waarom zijn deze ontwikkelingen goed voor de Friese economie?

Pieter Hoekstra: “Friese studenten leren van andere partijen. Onze partner Vitens heeft bijvoorbeeld steeds meer te maken met de verzilting van het grondwater. Onze partners op Malta kennen deze problematiek van ontzouten van water. Daar kunnen wij van leren. In Spanje wordt afvalwater hergebruikt voor irrigatie in de meest droge gebieden waar ze komkommers en tomaten kweken. Wij krijgen ook steeds meer te maken met droogte. Daarvan kunnen wij leren. In ons programma wordt die kennis gedeeld. Binnen dit PoVE Water programma, biedt CIV Water als intermediair ook bedrijven de mogelijkheid in deze regio’s te gaan kijken om ervaring op te doen.”

Vergelijkbare berichten