Cultuurfonds Fryslân investeert 35.000 euro in 20 cultuurprojecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van 2022 aan 20 cultuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal 35.000 euro.

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage voor een project aan te vragen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder lichten we enkele toekenningen toe.

Oorlog in mijn buurt

Stichting In mijn buurt ontvangt € 5.000 voor het project Oorlog in mijn buurt. Een educatieproject op 5 basisscholen op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Leerlingen ontwikkelen bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog door ouderen, die de oorlog hebben meegemaakt, te interviewen. De leerlingen kunnen het verhaal als erfgoeddrager doorvertellen aan de volgende generatie. De bijdrage is beschikbaar gesteld uit het Fonds op Naam Kijlstra Smid.

Restauratie hekwerk Schettens

De Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons ontvangt € 1.250 voor de restauratie van het smeedijzeren hekwerk uit 1873 om de kerk en begraafplaats te Schettens. De bijdrage wordt beschikbaarheid gesteld uit het Fonds op Naam Nijman Biermasz 17 dorpen fonds.

Pinokkio/Lost time

Hoe is het om queer te zijn in Fryslân? De theatervoorstelling Pinokkio/Lost time (werktitel) probeert op basis van interviews met Friese queers, uit en nog niet uit de kast, over hun coming-out een antwoord te geven op deze vraag. Stichting Draaijer&De Vries ontvangt voor deze voorstelling € 2.500.

Vergelijkbare berichten