Cultuurfonds Fryslân investeert bijna 150.000 euro in 22 cultuurprojecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van 2023 voor 148.275 euro geïnvesteerd in 22 bijzondere cultuurprojecten in de provincie Fryslân.

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Aanvragers kunnen eenvoudig een quickscan doen om te kijken of hun project in aanmerking komt via www.cultuurfonds.nl/quickscan.

Hieronder lichten we enkele opvallende projecten toe, waar het bestuur deze keer van onder de indruk was. De volledige lijst met toekenningen uit deze derde ronde is te vinden in de bijlage.

Fries songfestival voor jongeren

Stichting Samenwerkingsverband Korenorganisaties Friesland krijgt 10.000 euro voor het Fries songfestival SJONG junior voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. Een project om het muziekonderwijs en het Friese taalonderwijs te stimuleren.

Literair cultureel project VMBO

Stichting Samenleving & Kunst krijgt 4.750 euro voor het project Stap op de Rode Lopers, een literair cultureel project voor mbo’ers uit de bovenbouw. Met het project moedigen ze leerlingen aan om te gaan lezen en laten ze hen kennismaken met de culturele wereld.

Friese poëzie

Stichting PoëzijLab ontvangt 2.800 euro voor het project PoëzijSamling, een digitale databank met 100 hedendaagse Friese gedichten met daaraan gekoppeld een gratis internetcursus Friese Poëzie. Deze cursus zal tweetalig zijn en digitaal toegankelijk.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

Vergelijkbare berichten