DATACENTER FRYSLÂN legt energiebesparingsdoelstelling vast

De ondertekening werd gedaan in het bijzijn van de heer mr E.J. de Vries, directeur-generaal energie & duurzaamheid. Met de ondertekening van de MJA onderschrijft DataCenter Fryslân het belang van energiebesparing.

De ondertekening werd gedaan samen met acht andere ICT bedrijven. Het is het startsein voor het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren. DataCenter Fryslân heeft zich verplicht om dit Energie Efficiency Plan binnen 9 maanden na dato opgesteld te hebben. Hierin staan de acties die het datacenter gaat nemen op het gebied van de inzet van energiebesparende maatregelen, het efficiënt inzetten van energie en mogelijk het efficiënt benutten van de restwarmte die geproduceerd wordt door het datacenter.

Met het maken van een dergelijk plan wordt structuur aangebracht aan de uitvoering van het energiebeleid van het datacenter en wordt de monitoring van het resultaat gewaar-borgd. “De meerjaren afspraak energie-efficiency gaat DataCenter Fryslân helpen om planmatig en meetbaar invulling te geven aan dit beleidsterrein.”: aldus Arnoud Annema.


Delen via

Vergelijkbare berichten