De Freonen stellen zich voor: Energie VanOns brengt schone energie dichterbij

In Ondernemend Friesland (OF) stellen we met regelmaat leden voor van de Freonen van Fossylfrij Fryslân. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar komt hun hart voor duurzaamheid vandaan? In deze editie vijf vragen aan Jan Koster van Energie VanOns.

Wie ben je en wat doet jouw bedrijf?

Mijn naam is Jan Koster en  ik ben werkzaam als accountmanager op de zakelijke afdeling van Energie VanOns. Energie VanOns is een energiebedrijf en levert lokaal opgewekte groene stroom aan consumenten en bedrijven. In een hecht team zetten we ons in voor het reilen en zeilen van onze organisatie én de groei van onze beweging: VanOns.

Waar onderscheiden jullie je in?

Energie VanOns werkt net even anders dan andere energiebedrijven. De groene stroom wordt opgewekt door zo´n 148 lokale energiecoöperaties met zonnepanelen of windmolens. De energiecoöperaties zijn aangesloten bij Energie VanOns en verreweg de meeste daarvan zijn afkomstig uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

De energiecoöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Ons bedrijf is de spil tussen hen en duizenden particuliere en zakelijke klanten. De energiecoöperaties werken samen met Energie VanOns om klanten te werven in hun dorp of streek. Het mooie is dat opbrengsten van de opgewekte energie terecht komt bij de energiecoöperaties. De opbrengsten worden besteed aan duurzame projecten in de buurt van een energiecoöperatie.

Hoe, op welke manier, werken jullie aan duurzaamheid?

Energie VanOns wil op lokaal niveau impact maken op het gebied van energie, duurzaamheid en leefbaarheid. Energie VanOns speelt een sterke rol in de overgang van grijze energie naar lokaal opgewekte groene energie. Door de krachten met lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van ons allemaal. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op je eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt. Zo worden we samen weer baas over onze eigen energie.

Waarom lid geworden van de Freonen?

Fryslân is een koploper op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie. Zonne- en windenergie zijn in de provincie de normaalste zaak van de wereld. Energie VanOns en

Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn organisaties in Friesland die verbinding en duurzaamheid nastreven. Voor ons was de keuze om Freon te worden dan ook snel gemaakt. Met de Freonen bereiken we meer bedrijven, hierdoor ontstaan goede samenwerkingen en wordt de afzetmarkt van lokaal opgewekte energie groter. Samen kunnen we impact maken en de transitie naar duurzame energie vormgeven. ´Alleen ga je sneller, samen kom je verder´.

Omschrijf eens kort je droom: waar wil je als ondernemer over drie jaar na nu staan?

In de transitie naar een duurzame samenleving hebben we verschillende vormen van energie en energieopslag nodig. Bij Energie VanOns willen we een prominente rol innemen op het gebied van de levering van lokale energie en samen met energiecoöperaties regie nemen op onze eigen energievoorziening.

Vergelijkbare berichten