De Fryske Marren: meer regels en uitdagingen

Netcongestie, stikstofreductie, toenemende bouwregelgeving, ecologische onderzoeken: bedrijvencontactfunctionaris Dick Schuurman van de gemeente De Fryske Marren ziet de wereld om zich heen snel veranderen. “We hebben te maken met steeds meer regels. Het werk wordt daardoor complexer, maar zorgt ook voor meer uitdagingen.”

De rol van bedrijvencontactfunctionaris is aan het veranderen, merkt Schuurman op. “Mijn functie valt onder economische zaken en ik heb daarbij ook een deel recreatie en toerisme in mijn portefeuille. Samen met mijn collega onderhouden we als bedrijvencontactfunctionarissen de contacten met ondernemers, zijn we aan het netwerken, houden we een vinger aan de pols wat er speelt en proberen we economische groei en recreatieve en toeristische initiatieven waar mogelijk te ondersteunen.”

De groeiende wet- en regelgeving vraagt van de gemeentefunctionaris een steeds bredere kennis op velerlei gebied. “Omgevingsvergunningen, ecologisch onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen en otters, het overbelaste stroomnet, schaarser wordende grond: het is slechts een greep uit de zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het uitzetten van het gemeentebeleid. “De complexiteit neemt toe, waardoor het werk meer overleg vergt met verschillende instanties en tussen overheid, provincie en gemeente onderling. Zo zitten we al in een vroeg stadium met de provincie en buurgemeenten om de tafel als we een nieuw bedrijventerrein of fietspaden aan willen leggen.”

Veranderen

De traditionele rol van bedrijvencontactfunctionaris verandert mee met de uitdagingen in de huidige samenleving. “Er komt steeds meer op ons af met het toenemende aantal regels. Zo heeft de oorlog in Oekraïne een enorme impact op de schaarste van fossiele brandstoffen waardoor de noodzaak van de energietransitie urgenter wordt. De wereldwijde problemen en de gevolgen daarvan hebben ook effecten binnen de gemeente. “Als gemeentefunctionaris anticipeer je daarop door goed bij te blijven, het nieuws te volgen, artikelen te lezen en kennis op de te doen van de nieuwe wet- en regelgeving. Het maakt je functie complexer, maar houdt het werk ook levendig.”

Het manoeuvreren in de wereld van regels en uitdagingen maakt een steeds grotere deel uit van het werk van de bedrijvencontactfunctionaris, zo spreekt Schuurman uit eigen ervaring. “Grond wordt steeds schaarser, maar we willen wel graag economische groei door de bouw van meer bedrijven en woningen. Deze moeten ook allemaal aangesloten worden op het elektriciteitsnet, maar door de netcongestie is dat niet altijd direct mogelijk. Soms moeten bedrijven eerst een aantal jaren op een dieselaggregaat draaien voordat ze kunnen worden aangesloten op het net. Dat is soms moeilijk uit te leggen.”

Duurzaamheid

De nadruk op duurzaamheid en circulariteit neemt toe. “Dat is een goede ontwikkeling en je ziet dan ook mooie initiatieven, zoals duurzame bedrijventerreinen, die vrijwel afvalvrij zijn of waar het afval wordt hergebruikt. Daarbij speelt afvalverwerker Omrin een rol. Ze halen plastic uit het afval wat vervolgens naar grote bedrijven gaat, zoals bijvoorbeeld Ikea. Het Zweedse bedrijf maakt er weer flesjes van. We moeten met elkaar zorgen voor een schonere en duurzamere wereld.”

Vergelijkbare berichten