De nuchtere ambitie van Koninklijke Damstra Installatietechniek

‘Wij streven naar een schonere leefomgeving door de aarde minder te belasten en uit te putten. Daarom blijven wij vernieuwend (innoverend) bezig op het gebied van duurzame energie.’ Het zijn de eerste twee zinnen van het visiedocument van Koninklijke Damstra Installatietechniek in Driezum. Het inmiddels 107 jaar oude familiebedrijf beheerst alle aspecten van de installatietechniek, maar dat is allang niet meer de enige pijler waar het op rust. Duurzame techniek, logistiek en service en onderhoud zijn de drie andere pijlers waar het stevige fundament van het bedrijf op is gebouwd.

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw had het bedrijf in de gaten dat duurzaamheid de toekomst was, legt algemeen directeur Teake Damstra uit. Hij is van de vierde generatie die aan het roer van het bedrijf staat. Hij doet dat samen met zijn drie broers die eveneens functies in het bedrijf hebben. “Onze drang naar kennis en verbetering, die als een rode draad door onze geschiedenis loopt, zorgde ervoor dat wij in die jaren al bezig waren met het ontwikkelen en toepassen van een warmtepomp. De aanleiding was een wedstrijd die TNO had uitgeschreven. Wij deden met 58 andere bedrijven uit Nederland mee en onze pomp eindigde in de top vijf.”

Energieneutraal 

Behalve in waterpompen is het bedrijf inmiddels ook specialist als het gaat om zonnepanelen, ledverlichting, zonneboilers, grijswatersystemen en warmtekrachtkoppelingen. Damstra: “We zijn nu zover dat ons bedrijfspand in Driezum nagenoeg energieneutraal is. We hebben warmtepompen, het hele dak ligt vol zonnepanelen en nagenoeg al onze verlichting is led. Volgend jaar zijn zover dat we van het gasnet af kunnen en helemaal energieneutraal zijn.”

Het bedrijf van de toekomst staat dus eigenlijk al in Driezum. Het staat voor Damstra buiten kijf dat deze vormen van duurzame techniek de toekomst. “Wij geven zelf het goede voorbeeld en laten zien dat het kan, maar we krijgen ook steeds meer opdrachten om deze technieken in de bouw toe te passen. Uiteindelijk zal heel Nederland van het gasnet af moeten en zullen we de stap moeten maken naar duurzame energie. Na 2020 mogen er al geen nieuwbouwhuizen op het gasnet worden aangesloten. Behalve dat het goed is voor het milieu maakt onze honger naar innovatie ook dat we een toekomstbestendig bedrijf zijn: vernieuwend en flexibel.”

Vakmensen

Dat is ook noodzakelijk, want wat in 1910 begon als wagenmakerij is uitgegroeid tot bedrijf met 180 personeelsleden, waarvan 120 in vaste dienst, met vestigingen in Driezum, Leeuwarden en Groningen, een werkgebied dat Nederland, België en Frankrijk bestrijkt en dat grote energiebedrijven tot haar vaste klanten mag rekenen. Zorgelijk vindt Damstra wel de  ontwikkeling op de arbeidsmarkt. “Het wordt steeds moeilijk om goede vakmensen te vinden. Dat gaat echt een probleem worden in Nederland en daar moeten we wat aan doen. Tien jaar geleden heb ik er al voor gepleit dat de ouderwetse LTS, waar je gewoon met je handen vak kan leren, moet terugkomen en daar sta ik nog steeds achter.”

Delen via

Vergelijkbare berichten