De Pleats Burgum winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2010 !

Na een intensieve selectieprocedure en een spannende finaleavond op 25 juni 2010 is Geesje Duursma van De Pleats in Burgum door de jury verkozen als winnaar van de tweede OndernemersPrijs in Noordoost Friesland en liet daarmee de Seedykstertoer uit Marrum en Alkema Hoveniers uit Zwaagwesteinde achter zich.

Een gedeelte uit het juryrapport:

De Pleats is volgens de jury een unieke combinatie van regionale cultuuractiviteiten met een commerciële horeca-exploitatie. Het ondernemerschap van Geesje Duursma vind haar basis in de 10 G’s van Geesje. Één van die G’s is Gast en daarin schuilt het succes van de Pleats. Onderscheidend is Geesje Duursma in de focus op Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn het aanvragen van een Fairtrade-certificaat, het ver doorvoeren van energiebesparende manoatregelen en een drive tot emancipatie van personeel via meer zelfsturing.

Kortom: een onderneemster die succesvol een brug slaat tussen cultuur en commercie, met een groot gevoel voor gastvrijheid die met regelmaat vernieuwende diensten ontwikkelt en een krachtige visie heeft over het opzetten van een culturhus in Burgum

Prijzenpakket

Geesje Duursma gaat naar huis met de Bonifatiusbokaal (wisselbokaal) gemaakt door kunstenaar Hans Jouta, advertentieruimte in YN/Weekkrant Fryslan (Wegener) ter waarde van € 5.000,- en een marktonderzoek aangeboden door Syntens.

Selectieproces en Finalisten
Bijna 20 bedrijven hadden zich ingeschreven voor de  OndernemersPrijs Noordoost Friesland.  Na een voorselectie bleven drie finalisten die door de jury werden bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie.

Jury
De jury bestond uit: Marga Waanders, burgemeester gemeente Dongeradeel; Sjoerd Galama, gedeputeerde Provinsje Fryslan; Eric Jansen, directeur Kamer van Koophandel Noord-Nederland; Jelmer Beetsma, manager Industrie-Noord (juryvoorzitter), Syntens en Erik Nicolai, directeur bedrijfsmanagement Rabobank Noordoost Friesland.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Achtkarspelen, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Kollumerland c.a., gemeente Dantumadiel, gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân, Rabobank Noordoost Friesland, Sonnema, Kabel Noord, NOM, Handel en Industrie Dokkum, OCO (Ondernemers Club Oosternijkerk), SOD, ROC Friese Poort, Club 65, Dijkstra Draisma, Pranger en Rosier, Van Wieren en Vellinga, Nicolai en Tabak, Acera Dokkum, Raadsma Dokkum, Auto Bourguignon, Beldock, Bouwbedrijf De Haan, NOFCOM.nl, The Butler, Nationaal Concours Hippique Dokkum, Rekladruk, Noordoostfriesland.nl, Wegener/YN media en FisK concept & communicatie.

Delen via

Vergelijkbare berichten