De toekomstgerichte aanpak van AB Fryslân & Noord-Holland

In een tijd dat het economische tij tegen zit toch een nieuwe dienst opzetten getuigt van lef, maar vooral ook van visie. Personele dienstverlener AB Fryslân bewijst al jaren over beide kwaliteiten te beschikken. Het bedrijf begon 53 jaar geleden als coöperatie die boeren in Friesland in tijden van drukte of bij ziekte voorzag van hulpkrachten, beter bekend als de boerenhulpen. Inmiddels zijn de activiteiten door een fusie uitgebreid naar Noord-Holland en is de personeelsvoorziener met een compleet dienstenpakket actief in vele sectoren.

 

“We zijn nog voor 30 procent actief in de agrarische sector en voor 70 procent in andere sectoren zoals de bouw, de grond-, wegen- en waterbouw, de industrie, de groenvoorziening en de logistiek”, schetst Tineke Jorritsma de huidige situatie. Zij is consultant van de kersverse dienst Werving & Selectie voor de regio Friesland. Haar collega Selma van Overbeeke vervult dezelfde functie in de regio Noord-Holland.

 

Totaalaanbieder

 

Met de komst van die dienst biedt AB de mogelijkheid aan haar klanten om de werving en selectie van HBO- en WO-personeel uit handen te geven. “Het is een dienst die goed past bij onze ambitie om onze positie als totaalaanbieder van personele diensten uit te breiden en te versterken. Het past uitstekend in het dienstverleningspakket dat we al hadden met daarin het uitzenden en detacheren, payroll, agrarische bedrijfsverzorging, re-integratie en personeelsadvies’’, legt Van Overbeeke uit.

 

De behoefte aan een goed Werving- & Selectiebureau – met uitgebreide kennis van deze sectoren en het regionale bedrijfsleven – is groot. Dat horen de AB-medewerkers al langere tijd. Jorritsma: “Dat maakt ons in combinatie met de sterke vertrouwensband die we opbouwen met klanten en onze medewerkers tot een sterke en betrouwbare partner. We leveren vak- en maatwerk op het gebied van personele diensten.”

 

Investeren in goed personeel

 

Het is de ervaring van AB die er toe geleid heeft om juist in deze moeilijke tijd de nieuwe dienst te starten, weet Van Overbeeke. “Hoewel de situatie op de arbeidsmarkt op dit moment verre van rooskleurig is, staat het vast dat er ook weer krapte op de arbeidsmarkt zal ontstaan. Dat maakt dat nu investeren in goed en gekwalificeerd personeel belangrijker is dan ooit.”

 

“Werkgevers willen in de lastige tijd niet het risico van een mismatch lopen bij het werven van personeel en dat maakt goed beleid aan de voordeur noodzakelijk”. vult Jorritsma haar collega aan. Daar komt bij dat steeds meer klanten de behoefte hebben aan een leverancier voor alles op het gebied van personeelszaken. “Wij kunnen dat bieden. Het bespaart ondernemers en HRM-afdelingen uiteindelijk veel tijd die ze beter aan andere zaken kunnen besteden.”

 

Betrokken

 

Dat wil niet zeggen dat de klant niet overal bij betrokken is. Integendeel zelfs, stelt Jorritsma. “Wij nemen opdrachtgevers het hele traject uit handen: van het opstellen van een profiel, de voorselectie inclusief psychologische testen en assessments tot aan het voorstellen van de geschikte kandidaten. Dat gebeurt uiteraard op basis van de wensen van de opdrachtgever, waarbij we ook kijken naar de inpasbaarheid van de kandidaten in de bedrijfscultuur. Wat de opdrachtgever alleen zelf moet doen is uit de geselecteerde kandidaten de beste keuze maken.”

 

De professionele, nuchtere en praktische aanpak van AB werkt niet alleen goed voor de opdrachtopgevers. Ook de kandidaten hebben er baat bij. Van Overbeeke: “Het opbouwen van een vertrouwensband met hen is even belangrijk als het contact met de opdrachtgever. Wij kijken wat hun sterke en ontwikkelpunten zijn en investeren veel in begeleiding en loopbaanontwikkeling. Dat is in het belang van iedereen om een goede match te kunnen maken.. Wij zorgen voor twee tevreden partijen: de opdrachtgever en de kandidaten.”

Delen via

Vergelijkbare berichten