De week van Bram Kruijt (Oranjewoud Export Academy)

Waarin onderscheiden jullie je?

De Oranjewoud Export Academy is een waardevol platform voor en door ondernemers waar kennis en ervaring worden uitgewisseld. Met als doel export/sales in Friesland naar een hoger plan te brengen. Ons succes staat stevig op twee pijlers. De eerste pijler: het is echt voor én door ondernemers. Onze leden uit het noordelijk MKB, de Captains of Export en het Bestuur en de Raad van Advies bepalen waar het over moet gaan. De tweede pijler is de focus op young professionals in sales. Daarbij richten wij ons op talent uit binnen- en buitenland. Exporteren is een vak, daar moeten goed opgeleide mensen op zitten. Maar we zijn geen school; dus geen toetsen en cijfers. Deze mensen leren tijdens hun exportbaan binnen het MKB-bedrijf. En daar werken ze aan concrete omzetdoelstellingen voor hun organisatie.

Wat vind jij als ondernemer het mooiste van je vak?

Van waarde zijn voor onze klanten. Onze organisatie is jong en ambitieus en onze klanten mogen wat verwachten. Dat geeft een bepaalde dynamiek. Ik vind het geweldig steeds te balanceren tussen ontwikkelen, organiseren en presteren.

Waar wil je over 5 jaar na nu staan, als ondernemer?

Een Export Academy die staat als een huis en aantoonbaar bijdraagt aan internationale groei van Noord-Nederlandse bedrijven en het aantrekken en ontwikkelen van (inter)nationaal jong talent. Overigens blijf ik doorpionieren, een huis kan altijd nog uitbreiden.

Noem eens 1 afspraak die je voor de komende week in de agenda hebt staan.
Wat springt eruit, waar verheug je je op?

Onze bijeenkomsten waar onze leden met elkaar sparren over exportvraagstukken.

En waarom?

We introduceren een nieuwe werkwijze voor deze bijeenkomsten en je weet pas of het werkt als de deelnemende ondernemers na afloop enthousiast zijn en tot nieuwe inzichten zijn gekomen.

Vergelijkbare berichten