De week van Syanna Cuperus (ROC Friesland College)

Het werk van een ondernemer gaat altijd door. Maar de maandag is wel een belangrijke dag, het begin van een week waarin weer doelen bereikt kunnen worden. Vandaag duiken we in de week van Syanna Cuperus, senior beleidsmedewerker Ondernemerschap bij ROC Friesland College. Hoe ziet haar agenda eruit en wat houdt haar bezig?

Waarin onderscheiden jullie je?

Friesland College stimuleert ondernemendheid bij studenten. Steeds meer studenten geven aan graag voor zichzelf te willen beginnen. Dan is het belangrijk dat ze zich tijdens de studie niet alleen ontwikkelen als vakmensen, maar nu al werken aan ondernemende vaardigheden. Daarmee bedoel ik dat ze zicht krijgen op hun kwaliteiten en talenten, dat ze leren om een professioneel netwerk op te bouwen, regie durven te nemen en sparren met ondernemers over hun bedrijfsidee.

Wat vind jij het mooiste van je vak?

Ik vind het mooiste aan mijn werk om studenten enthousiast stappen te zien zetten richting hun eigen onderneming, maar ook dat ze regie pakken op hun studieloopbaan. Dat ze ervaren dat ze zelf aan het roer staan en veel moois kunnen meepakken tijdens hun opleiding. Ik verzorg het hele jaar door evenementen en workshops gericht op ondernemersvaardigheden. Hiermee wil ik hen inspireren, hun ondernemendheid stimuleren en hen coachen tijdens de startfase van hun onderneming. Dit doe ik met een enthousiast netwerk van partners en ondernemers uit de regio.

Waar wil je over 5 jaar na nu staan, met je inspanningen?

Over 5 jaar ga ik er van uit dat sociaal ondernemen in het DNA van onze studenten zit. De studenten ontdekken nu in onze programma’s dat je relatief snel impact kunt maken door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te koppelen aan je bedrijfsidee of product. Dit gaat over 5 jaar van nature!

Noem eens 1 afspraak die je voor de komende week in de agenda hebt staan.
Wat springt eruit, waar verheug je je op?

Volgende week ben ik samen met student Tess die al een eigen bedrijf heeft, bij een bijeenkomst van Friese Zaken, een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen. Dit is een mooie gelegenheid voor haar om haar netwerk uit te breiden. Door studenten in contact te brengen met het bedrijfsleven en hen de economische mogelijkheden in Friesland te laten ontdekken willen we jong talent behouden voor de regio.

En waarom?

Ik vind het fantastisch hoeveel ondernemers de deur open hebben staan voor studenten en hen een luisterend oor bieden of adviseren. Vaak geven ze mij ook terug dat zij zelf minstens zoveel van een gesprek met een student leren. Prachtig!

Vergelijkbare berichten