Derde van Nederlandse promotie-onderzoek watertechnologie via Wetsus

•           In Nederland zijn in totaal ongeveer 200 promovendi op watertechnologie-gebied. Verreweg het grootste
            deel daarvan is verbonden aan de TU Delft en Wageningen UR, gevolgd door Universiteit Twente.

•           Ongeveer een derde deel van deze 200 watertechnologie-promovendi werkt binnen het
            Wetsusprogramma. Wetsus-promovendi zijn in dienst van de universiteiten en kennisinstituten waar
            Wetsus mee samenwerkt, en zijn grotendeels gedetacheerd bij Wetsus.

•           Het promotieonderzoek is in belangrijke mate verbonden met vragen vanuit marktpartijen. De meeste
            onderzoeken worden vanuit de derde geldstroom gefinancierd. Met name bij Wetsus zijn de projecten
            verbonden met concrete vragen vanuit het bedrijfsleven.

•           Nederlandse wetenschappelijke publicaties op watergebied behoren tot de wereldtop in termen van meest
            invloedrijke wetenschappelijke output.

•           Het Nederlandse wateronderzoek bekleedt  een vooraanstaande positie in het Europese innovatieve 
            onderzoek op watergebied (via het zevende kader programma/Horizon 2020). De Topsector Water neemt,  
            vergeleken met andere topsectoren, bovengemiddeld deel in het  zevende kader programma.

•           Het watertechnologisch onderzoek draagt bij aan start ups. Wetsus speelt daarin een belangrijke
            aanjaagrol.

 

Wetsus verheugt zich over bovenstaande conclusies, die de positie van Nederland als gidsland voor watertechnologie kennis bevestigen.

Delen via

Vergelijkbare berichten