Directeur en algemeen secretaris Louw Elzinga: ‘De NVBU is er voor alle mkb-bouwbedrijven in het Noorden’

Stikstofregels, personeelstekorten, digitalisering, circulariteit en verduurzaming: een greep uit de actuele uitdagingen in de bouwsector. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet komen daar nog bij, weet ook Louw Elzinga (62). Sinds afgelopen mei is hij de nieuwe directeur en algemeen secretaris van de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU). Tijd voor een gesprek met de bevlogen Friese bestuurder.

Bijna 20 jaar geleden fuseerden nagenoeg alle werkgeversorganisaties in de bouw tot het huidige Bouwend Nederland. Met uitzondering van een groep aannemers in Drenthe en Noordwest-Overijssel. Zij besloten hun eigen koers te varen en richtten de Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw op, afgekort de NVBU. “Voor deze kleinere aannemers was Bouwend Nederland simpelweg te groot”, licht Elzinga toe. “Bouwend Nederland is er niet alleen voor mkb-bedrijven maar ook voor grote bouw- en infraconcerns. Daardoor voelden deze aannemers zich onvoldoende gehoord. Binnen de NVBU is het tegenovergestelde het geval. We zijn een laagdrempelige en toegankelijke werkgeversorganisatie voor alle mkb-bouwbedrijven in Drenthe, Friesland, Groningen en Noordwest-Overijssel.”

Ervaring en expertise

De NVBU behartigt de collectieve en individuele belangen van noordelijke mkb-bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De werkgeversorganisatie heeft hiervoor de juiste mensen, middelen en expertise in huis. Ook Elzinga, die afgelopen mei Jan Jager opvolgde als directeur en algemeen secretaris van de NVBU, heeft ruime ervaring en expertise in de bouwbranche. De geboren en getogen Fries studeerde HTS Weg- en Waterbouw en zijn loopbaan weerspiegelt zijn passie voor alles wat met de bouw te maken heeft. Hij begon zijn carrière in kwaliteitsmanagement en werkte als stagiair mee aan de Oosterscheldekering. “Daarna heb ik als kwaliteitsmanager bij Visser & Smit Bouw, onderdeel van VolkerWessels, grote projecten begeleid waaronder de Eemscentrale en de afvalverwerkingscentrale in Wijster.”

Vervolgens was hij bijna 13 jaar lang sectorbestuurder en CAO-onderhandelaar bij FNV Bouw. Hierna koos hij onder meer voor het directeurschap bij de werkgeversorganisatie van Natuursteenbedrijven en Afbouwbedrijven.

Lokaal, regionaal en landelijk

De kennis en kunde die Elzinga in zijn carrière heeft opgedaan deelt hij graag met de leden en partners van de NVBU. “Ik zie mezelf als een verbinder. Dat wil zeggen een duurzame relatiemanager, projectmanager en bruggenbouwer. Vanuit mijn gedrevenheid en enthousiasme om zaken voor elkaar te krijgen ben ik sterk in projectmatig werken met professionals en vrijwilligers. Ik haal veel voldoening uit het behartigen van de belangen van zowel bedrijven als individuen die werkzaam zijn in de bouw.”

Met betrekking tot collectieve belangenbehartiging wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten in het werkgebied van de NVBU. Datzelfde geldt voor diverse andere overheids- en semioverheidsinstellingen. “Daarbij richten we ons uiteraard op de actualiteit. Denk hierbij aan de stijgingen in loontabellen, maar ook aan de stikstofproblematiek, digitalisering, de stijgende bouwkosten en de huidige focus op duurzaamheid. Ook ondersteunen we onze leden nu bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet, die per 1 januari gefaseerd ingaan.” De NVBU werkt hierin samen met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de ondernemersorganisatie MKB Bouw.

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast werd onlangs een partnership aangegaan met Samen Gezond Bouwen. Elzinga licht toe: “We zijn ervan overtuigd dat zij het verschil maken in de bouw- en infrasector op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.” Samen Gezond Bouwen is een unieke samenwerking tussen opleidingsbedrijven in de bouw, arbodiensten, bouwartsen en adviseurs. “Net als veel andere sectoren is de bouw continu in beweging. Voor werkgevers is het belangrijk om hier voortdurend op in te haken. Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn daarbij belangrijke pijlers. Als werknemer moet je nadenken over hoe je op een gezonde manier vitaal en fit je pensioengerechtigde leeftijd kunt halen. Als werkgever kun je je medewerkers hierin stimuleren en ondersteunen. De NVBU helpt daarbij.”

Deskundige partners

Elzinga vervolgt: “Bij belangenbehartiging draait het vooral om mensen. Daarom betrekken we onze achterban, de aannemers, intensief bij onze activiteiten en dienstverlening. Onder meer door ledenvergaderingen en regionale netwerkbijeenkomsten. Via onze helpdesk helpen we leden met vragen over arbeidszaken en -voorwaarden, cao, sociale zekerheid, verzekeringen en juridische aangelegenheden. Mocht onze service- en helpdesk onze leden niet verder kunnen helpen, dan brengen we ze direct in contact met een van onze deskundige partners.” Daarnaast houdt de NVBU op elke tweede dinsdag van de maand een spreekuur. “Onze leden kunnen dan bij ons terecht voor onderwerpen zoals sociale zekerheid en juridisch advies. Ook hierbij zijn onze deskundige partners vertegenwoordigd.”

Vergelijkbare berichten

Geen vergelijkbare berichten gevonden