DIRK Debiteuren Beheer laat klanten sneller betalen met een lach op hun gezicht

Nieuw software programma

Dirk de Veen liet een softwareprogramma ontwikkelen dat met alle gangbare boekhoudprogramma’s kan communiceren. Er zijn eigenlijk maar twee dingen die hij van de ondernemer vraagt: het versturen van de facturen en het dagelijks bijhouden van betalingen in de boeken. Dirk de Veen: “Dankzij het nieuwe softwareprogramma kan ik de actuele situatie doorlopend monitoren. Met de ondernemer spreek ik af waar de actiemomenten liggen. De bewaking van de termijnen en het uitvoeren van die acties neem ik voor mijn rekening.”


Incasso vermijden

Het verschuldigde bedrag wordt altijd direct op de rekening van de ondernemer gestort. Is een betalingstermijn verstreken, dan neemt De Veen contact op met de betaal plichtige. “We stimuleren de klant op een positieve manier om te betalen. Wat we nastreven is dat hij met een lach op zijn gezicht betaalt omdat hij zo tevreden is met het product. Zo blijft de klantrelatie goed en zal hij een volgende keer opnieuw een dienst of product afnemen bij de ondernemer.” Het doel is om incasso te vermijden. De Veen: “Dat is het uitgangspunt. In die uitzonderingsgevallen dat incasso op een goed moment toch onvermijdelijk blijkt,  kan ik vanuit mijn functie van gerechtsdeurwaarder nog wat betekenen. Maar dat is niet de insteek.”

Betere klantrelaties
De voordelen voor de ondernemer zijn legio. Hij heeft eerder zijn geld en draagt minder rentelasten, dat is gunstig voor de liquiditeit van zijn bedrijf. En natuurlijk valt er een hele zorg van hem af, waardoor hij zich volledig en vol energie kan richten op zijn onderneming. Dirk de Veen: “Uiteindelijk hebben we als ondernemers allemaal belang bij een soepel en goed lopend betalingsverkeer. Het zorgt voor meer liquiditeit, betere klantrelaties en dat draagt indirect bij aan een bloeiende economie.”

Delen via

Vergelijkbare berichten