Dokkum wil ondernemersfonds

Het college stelt als voorwaarde dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de Dokkumer ondernemers en dringt aan op een onderzoek daartoe.

Club 65 is van plan verschillende promotionele activiteiten te organiseren ter versterking van de bedrijvigheid en het winkelgebied in Dokkum. De vereniging wil dat alle ondernemers die ervan profiteren meebetalen aan het fonds. Omdat niet alle ondernemers lid zijn van de vereniging, heeft het bestuur de gemeente Dongeradeel gevraagd geld voor het fonds te innen. Het college overweegt nu via reclamebelasting het ondernemersfonds te financieren, maar vindt dat eerst alle betrokken bedrijven er hun mening over moeten geven. Alleen als een meerderheid voor de reclamebelasting is, zijn B&W bereid tot invoering ervan.

Eind mei krijgen alle betrokken ondernemers een brief toegestuurd met een antwoordformulier waarop ze hun standpunt kunnen aangeven. Daarnaast heeft Club 65 op 13 april een informatiebijeenkomst voor haar leden georganiseerd en houdt Dongeradeel op 3 juni een gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst. De raad beslist uiteindelijk in november over de invoering van de reclamebelasting.

De promotie is gericht op ondernemers in de binnenstad en aan de Zuidoostkant van de stad. Het gaat om bedrijven binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, de Hantumerweg en een deel van de Woudweg. Ook de zaken in het winkelgebied de Zuiderpoort worden bij het ondernemersfonds betrokken. Het voorstel is per perceel 450 euro belasting te heffen. De totale netto opbrengst wordt geschat op ruim 80.000 euro per jaar. Een nieuw op te richten onafhankelijke stichting beheert de geldstroom en gaat vervolgens aan de slag met de verbetering van het ondernemersklimaat en promotie van het winkelgebied in Dokkum.

Delen via

Vergelijkbare berichten