Duurzaamheid en werkgeluk gaan hand in hand bij Empatec

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar bij sociaal ontwikkelbedrijf Empatec zien ze dat iedereen een steentje kan bijdragen en gelukkig kan worden; zij geloven in werkgeluk. Maar wist je dat dit ook een grote rol speelt in het thema duurzaamheid? “Bij duurzaamheid denken we al snel aan zichtbare zaken als verduurzaming van energie. Maar sociale inclusie is net zo goed een onmisbaar onderdeel van duurzaam ondernemen en leven”, legt Operationeel Directeur Olaf Schulte uit.

Een geschikte plek voor iedereen

Elke dag wordt er vol trots gewerkt bij Empatec en aangesloten locaties.  Stuk voor stuk talenten, die kwalitatief werk leveren binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Denk aan metaal- en houtbewerking, hoveniers, het verpakken van food en non-food en werkzaamheden in de kas. Schulte: “We begeleiden mensen met een grotere uitdaging op de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling en interessegebieden. Van welk werk wordt iemand gelukkig? En wie kunnen we helpen naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt met de hulp van Pastiel? Er is een geschikte plek voor iedereen, weten we bij Empatec.”

De mensen van Empatec zijn, naast het aspect van sociale inclusie, ook van andere grote waarde binnen duurzaamheid, legt Schulte uit. “Ze werken elke dag aan mooie producten die op hun beurt ook weer bijdragen aan verduurzaming. Denk aan onderdelen voor het verduurzamen van de energievoorziening of het helpen bij de circulaire industrie. Écht twee vliegen in één klap.”

Eigen bedrijfsvoering

Binnen de eigen bedrijfsvoering wordt er ook al hard aan de duurzaamheidsweg getimmerd. Reino de Boer, Manager KAM en Duurzaamheid, legt uit: “We nemen onze CO2-footprint onder de loep en vinden ‘quick wins’ die ons direct duurzamer helpen werken, zoals het nemen van energiebesparende maatregelen.”

Dat zit in onder andere slimme meters en het verminderen van afvalstromen, maar ook in de arbeidsmiddelen van de medewerkers. De Boer: “Met wat je inkoopt en welke duurzame eisen je daaraan stelt, maak je direct impact. Denk aan duurzame bedrijfskleding, schoonmaakmiddelen, kantoorartikelen en kantoormeubilair.”

Op grotere schaal is Empatec ook ambitieus. Gebouwen worden onderzocht op energie-efficiëntie en duurzaamheid, inclusief thermografisch onderzoek en evaluatie van isolatie en installatietechnieken.

Empatec is lid van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland. Samen werken zij slim aan de verdere verduurzamingsambities van het sociaal ontwikkelbedrijf. De Boer: “In het netwerk zitten veel gelijkgestemden met vergelijkbare circulaire ambities. Mooi om hier samen mee op te trekken en elkaar te helpen versnellen in deze transitie.”

Geloven in de route naar circulariteit

Mensen aan het werk helpen en door laten stromen naar de arbeidsmarkt, in combinatie van de verduurzamingstransitie in eigen bedrijf, is volgens Schulte van groot belang om een duurzame economie op te bouwen: “Dit is een opgave die iedere organisatie in Nederland aangaat. Daarom willen we met hen in gesprek gaan en de mogelijkheden verkennen voor de duurzame inzet van onze mensen.”

Veel organisaties hebben immers goede ideeën voor circulariteit, maar zoeken kundige mensen om hierbij te helpen. Bijvoorbeeld het herstellen of demonteren van foute productie. “Dan is het tijd om bij ons aan te kloppen. Je helpt hiermee de wereld te verduurzamen zonder verspilling, en tegelijkertijd draag je bij aan werkgeluk met sociale inclusie. Dan ben je écht duurzaam bezig”, besluiten De Boer en Schulte.

Vergelijkbare berichten