Duurzame Doeners: Enber

In de eigen productie ‘Duurzame Doeners’ introduceren de Freonen fan Fossylfrij Fryslân partners die iedere dag bezig zijn met verduurzaming. In deze editie: Enber, een onafhankelijk adviesbureau gericht op de realisatie van innovatieve- en duurzame projecten. Vanuit een financiële invalshoek verzorgt Enber projectmanagement, het optimaliseren van business cases en de financiering daarvan. Sinds 2012 zijn meer dan 70 grote en kleinere (complexe) projecten gerealiseerd.

Welke duurzame maatregelen hebben jullie de afgelopen jaren genomen?

Bij Enber werken we enkel aan projecten die bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Duurzaamheid zit dus in kern van hetgeen we doen getuige de projecten waar wij aan werken. Voorbeelden zijn bedrijven die hun productieproces willen verduurzamen en daarvoor financiering zoeken, optie-analyse voor duurzame innovaties en stikstofproblematiek, de overname en/of financiering van wind- en zonne-energieparken maar ook wijkverduurzaming, advisering bij warmtenetten, biogas- en waterstofprojecten. We streven ernaar bij elke project de impact te vergroten en delen daarin graag onze kennis en kunde met onze opdrachtgevers, veelal bedrijven, (lokale) overheden maar ook energie-initiatieven.

Wat is jullie drijfveer?

De meeste medewerkers komen vanuit de financiële sector en voelden ook een behoefte een bijdrage te leveren aan het mooier maken van de wereld. Inmiddels is het team behoorlijk gegroeid, maar de drijfveer om je in te zetten voor een betere wereld geldt nog steeds voor iedereen. Het zit in ons DNA om verder te kijken dan alleen financiële winst.

Wat heeft het opgeleverd?​

De bijdrage op het leefklimaat van de projecten waaraan wij meegewerkt zijn enorm. We claimen niet dat zonder onze hulp deze projecten niet gerealiseerd zouden zijn maar wel dat wij daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Hoe groter de uitdaging des te beter komen wij tot ons recht.

Vergelijkbare berichten