Duurzame Doeners: Energiebank Fryslân

In iedere editie van Ondernemend Friesland stellen de Freonen fan Fossylfrij Fryslân een Duurzame Doener voor. Deze geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Deze keer valt de eer te beurt aan Energiebank Fryslân.

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?

Energiebank Fryslân gelooft dat een warm thuis, zonder energiezorgen, een basisbehoefte is en bereikbaar moet zijn voor iedereen in Friesland. Net als eten, drinken en een dak boven je hoofd. We geloven ook dat je niet aan een lijst vinkjes hoeft te voldoen om er hulp bij te krijgen. Daarom helpen wij mensen die, om welke reden dan ook, energiehulp nodig hebben. Buiten de kaders om en dwars door systemen heen. Non-profit en no-nonsense. Dat doen we door midden in de wereld van energietransitie en -ongelijkheid te staan.

Waarom doen jullie dit?

“IEMAND DIE ROOD STAAT KAN NIET GROEN DOEN” (S. Warmerdam, LC, 2022).

Energierechtvaardigheid staat bij ons voorop. Dat gaat erom energie als eerste levensbehoefte beschikbaar te houden voor iedereen. En ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie. We zien voor ons dat Energiebank Fryslân een belangrijke partij is bij het aanbieden van (praktische) energiebesparende maatregelen richting huishoudens met een ‘lytse’ beurs. Kortom: huishoudens helpen bij de energietransitie van hun eigen woning. We kiezen niet voor ‘one size fits all-maatregelen’, maar staan voor een flexibele benadering waarin maatwerk mogelijk is.

Wat levert het op?

Energiebank Fryslân coördineert en begeleidt de inzet van energiecoaches en -adviseurs en fixteams in Friesland. De hulp van Energiebank Fryslân aan huishoudens met een ‘lytse’ beurs wordt grotendeels aangeboden via kleine en grote besparende maatregelen.

Het beschrijden van energiearmoede levert meervoudige winst op (Mulder, Straver, & TNO, 2022). Elke euro die wordt geïnvesteerd in het verbeteren van energie-efficiëntie van woningen van energiearme huishoudens levert €2,50 op aan (maatschappelijke) baten.

Energiebank Fryslân wil minimaal 2000 huishoudens met een ‘lytse’ beurs helpen door coaching en besparende middelen. Bezoeken van de energiecoaches leveren een besparing op van:

  • GAS: 2000x 85m2= 170.000 m3 gas bespaard x €1,45* = € 246.500
  • ELEKTRA: 2000x 257 kWh = 514.000 kWh bespaard x €0,40*= € 205.600

* prijzen energieplafond 2023

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân, WPF (Wind Park Fryslân) en Rabobank.

Vergelijkbare berichten