Duurzame Doeners: Miedema Lighting

In de eigen productie ‘Duurzame Doeners’ introduceren de Freonen fan Fossylfrij Fryslân partners die iedere dag bezig zijn met verduurzaming. In deze editie: Bert Miedema van Miedema Lighting in Tjerkwerd.

Hoe helpt Miedema Lighting mee aan een duurzamer Friesland?

Miedema Lighting is een eenmanszaak die door eigen innovatieve producten laat zien hoe men miljoenen euro’s en miljoenen kilogrammen aan stikstof kan besparen. Tijdens de eerste Elfsteden Solar Race ben ik in contact gekomen met studenten die mij hebben geholpen een aantal innovatieve producten te maken. Om deze doelstelling te behalen heb ik dé grote lichtenergieverbruiker benaderd: en dat is de zorg. Hier is op sommige plaatsen 24 uur per dag licht nodig.

Het mooie van besparingen in deze sector is dat men dit geld weer goed kan gebruiken om meer zorg te bieden. In een paar gevallen hebben wij wel 95 procent aan besparingen behaald. Een voorbeeldproject is bijvoorbeeld Bloemkamp, een locatie van Freon Patyna. De maatregelen die we hier uitvoerden kostten exclusief btw 47.000 euro en dit bedrag werd door mijn veranderingen binnen een jaar terugverdiend. Nu ligt de terugverdientijd op circa 7 maanden. Dit alles werd zo circulair mogelijk gedaan. Hierdoor was er weinig afval.

Heb je nog een concreet voorbeeld?

Ook hebben wij de energiezuinigste kantoorverlichting van Nederland gemaakt met een nul-euro-rekening door een schenking van 500 ledlampen. De kosten van de geleverde en gemonteerde verlichting in het kantoor werden met deze actie meteen weer bespaard. Alles wat bespaard kan worden, hoeft men namelijk niet op te maken. Zo heb ik nog meer bespaarideeën, zodat onze kleinkinderen later kunnen zeggen: ‘Mijn pake was goed bezig voor onze aarde.’

Wat heeft Miedema Lighting nog meer gedaan?

Ook hebben we defecte ledlampen vervangen in het Botniahus van Patyna in Franeker. Daar hebben we in de gang Philips-ledlampen van 2,3 Watt gebruikt, die over ongeveer 50.000 branduren beschikken. Deze geven evenveel licht als een 40 Watt-gloeilamp van 485 lumen. De ledlampen gaan 3,5 keer langer mee en zijn 50 procent zuiniger.

Vergelijkbare berichten