Duurzame Doeners: Vector Machines

Vector Machines, fabrikant van een eigen autonome werktuigdrager en importeur van diverse merken radiografische én autonome maaimachines, is deze editie de Duurzame Doener. Jan-Dirk van der Tol en Sander Steegstra gaan in op de activiteiten van hun bedrijf. (Duurzame Doeners is een rubriek van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân).

Wat zijn jullie duurzame activiteiten?

Vector Machines is opgericht om de volgende stap in de wereld van maaien mogelijk te maken: het autonoom elektrisch maaien van grote terreinen met een ruwe ondergrond. De mensen binnen het bedrijf hebben al vele jaren ervaring met het radiografisch maaien van ruw terrein en het autonoom maaien van sportvelden. Deze beide werelden worden met de Vector autonome maaier bij elkaar gebracht.

We merkten dat er op specifieke locaties en in specifieke markten, zoals op zonneparken, nog op een manier grasonderhoud werd uitgevoerd, die eigenlijk anno 2023 niet meer nodig is. Namelijk met behulp van brandstofaangedreven machines.

Vector heeft een volledig autonome machine ontwikkeld, die kan navigeren op GPS/RTK en specifieke (Lidar)sensoren, zodat er onder de zonnepanelen gemaaid kan worden, ook wanneer er geen GPS-bereik of verbinding is.

Waarom doen jullie dit?

In het verleden werkten we met radiografische machines, waarbij de stap werd gezet van brandstofaangedreven naar elektrisch. Maar het autonoom inzetten van machines blijkt voor de grotere spelers kennelijk niet een interessante markt. Het is in onze optiek aan de volgende generatie niet te verkopen, dat er voldoende vraag naar is en wij daarvoor mogelijkheden zien, maar niet de stappen hebben gezet om er ook daadwerkelijk wat mee te doen.

Wat levert dit in de toekomst op?

Met onze unieke combinatie van software, GPS/RTK en sensoren, richten wij ons nu nog op zonneparken in Nederland en de nabijgelegen landen. We zetten onze autonome machine daar in met een maaidek. We merken echter dat er wereldwijd interesse is in én behoefte aan onze oplossing. Daarnaast is er ook vanuit andere sectoren, denk hierbij aan golfbanen, boomkwekerijen of (verticale) fruitteelt, behoefte aan autonome machines. Daarvoor moeten andere werktuigen ingezet worden. Denk aan een schoffelmachine of UV-C lampen voor het bestrijden van schimmels en bacteriën. We zijn ook die werktuigen aan het ontwikkelen, zodat deze op termijn eveneens op onze autonome werktuigdrager gezet kunnen worden. Op die manier hopen wij dat er in meerdere sectoren emissievrij onderhoud gedaan kan worden en wij als Vector Machines ons steentje op een positieve manier mogen bijdragen.

Vergelijkbare berichten