€ 2.400.000 voor cultuureducatie in Fryslân

KEK! is de Friese aanpak voor de vierjarige landelijke subsidieregeling (2013 – 2016) Cultuureducatie met kwaliteit. Het geld van de provincie wordt voor deze regeling verdubbeld door het ministerie van OC&W. Doel van dit programma is om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door een samenhangende aanpak te bevorderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is landelijk uitvoerder van de regeling, Keunstwurk is penvoerder en coördinator van de Friese aanvraag. Keunstwurk heeft de verschillende partijen in de provincie begeleid bij het schrijven van de plannen en heeft van alle deelplannen een aanvraag samengesteld. De totale Friese aanvraag bestaat uit 9 regionale plannen en 6 provinciebrede plannen.

In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen en leerkrachten op de meeste Friese basisscholen actief zullen zijn met kunst- en erfgoedonderwijs. Door de krachten te bundelen van onderwijs en cultuurpartijen wordt gewerkt aan de deskundigheid van zo’n 200 leerkrachten per jaar op het gebied van muziek, beeldende vorming, drama- en erfgoedonderwijs.

,,We merken dat alle partijen zeer gemotiveerd zijn om met cultuureducatie in het primair onderwijs aan de slag te gaan. Deze regeling is een prachtige kans om een belangrijke kwaliteitsslag te maken. In deze tijd is het belangrijk dat jonge mensen leren om creativiteit te ontwikkelen, zodat ze weerbaar zijn en soepel omgaan met hun werk en hun leven. Het geven van een impuls en het zoeken naar nieuwe werkvormen is een gezamenlijke uitdaging voor zowel het onderwijs als de culturele sector”, aldus Renée Waale, directeur van Keunstwurk. Ook de provincie Fryslân is blij met de toezegging. ,,Ik zie het als extra ondersteuning van onze ambitie om Culturele Hoofdstad te worden”, zegt gedeputeerde Jannewietske de Vries.

Een van de projecten die met het extra geld verder opgezet kan worden, is het traject dat muziekschool De Wâldsang in Noord-Oost Friesland met de basisscholen heeft. Directeur Andries Renema van de muziekschool is blij met de toekenning. ,,We willen graag kinderen op de basisschool de kans de muzikale talenten te ontdekken en verder te onwikkelen. Daarvoor hebben we een pakket van lessen, projecten, concerten en samenspelmogelijkheden ontwikkeled. Met de KEK subsidie kunnen we een groot deel financieren.

Delen via

Vergelijkbare berichten