Economisch herstel moet van bedrijven komen

Hoewel in de Miljoenennota het bedrijfsleven relatief wordt ontzien, wordt de pijn van de recessie nog hevig geleden. Met een oplopende werkloosheid en de onder druk staande koopkrachtontwikkeling gaan veel kleinere ondernemers opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet.

Om tot economisch herstel te komen, is het aan de politiek om door te pakken en het bedrijfsleven de ruimte te geven om te ondernemen. Positief zijn dan ook de impulsen voor de bouw- en woningmarkt (vrijstelling schenkingen, energiebesparingsmaatregelen voor bestaande huizen en meer investeringsruimte voor woningcorporaties). Ook het grote knelpunt van de financiering van de economie wordt met verschillende maatregelen aangepakt. Pensioenfondsen kunnen hypotheekleningen overnemen van banken, waardoor meer ruimte ontstaat voor kredietverlening. Deze doorbraak is goed voor bedrijven, net als het MKB-fonds van de institutionele beleggers.

Volgens de noordelijke werkgeversorganisaties is het bedrijfsleven nu aan zet om de kansen op te pakken die deze maatregelen bieden. Lambert Zwiers: “We kunnen lang blijven klagen over allerlei negatieve maatregelen van het Kabinet en over de moeilijke tijd waarin we zitten. Dat heeft echter geen zin: we moeten aan de slag, het bedrijfsleven voorop.”

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zien voor het Noorden grote kansen binnen de sectoren Water, Energie, Agribusiness en Healthy Ageing. Voor onze economische groei is het bevorderen van de export van belang. Zwiers: “Hier liggen enorme mogelijkheden voor het noordelijk bedrijfsleven, maar dan moet er wel een tandje bij.” Daarvoor moet er volgens beide werkgeversorganisaties ook geïnvesteerd worden in onze internationale verbindingen: Groningen Airport Eelde en de spoorlijn Groningen-Bremen.

Delen via

Vergelijkbare berichten