Een derde van het wagenpark inmiddels duurzaam

In april 2010 heeft Omrin in Leeuwarden al vier nieuwe inzamelvoertuigen in gebruik genomen die
op groen gas rijden. De ervaringen die Omrin de met die nieuwe voertuigen heeft opgedaan zijn
bijzonder goed. Voor de gemeenten Boarnsterhim, Franeker en Harlingen zijn daarom ook nieuwe
inzamelvoertuigen op groen gas besteld. Ook voor Terschelling heeft Omrin de keuze voor groen gas
gemaakt, deze wordt ingezet zodra op het Waddeneiland het benodigde vulpunt is gerealiseerd.
De vrachtwagens op groen gas zijn aanmerkelijk schoner en stiller dan dieselvoertuigen. Dat zorgt
voor aanmerkelijk minder overlast voor inwoners en milieu, vooral in de woonwijken is dat een
belangrijk pluspunt. Ook in de exploitatiekosten is groen gas interessant, en op termijn zelfs
voordeliger dan diesel. Omrin beschikt straks, bij een wagenpark van meer dan 130 grote en kleine
voertuigen, over acht inzamelvoertuigen en twaalf bedrijfswagens op groen gas en 20 voertuigen op
koolzaadolie. Bijna één-derde van het wagenpark rijdt daarmee inmiddels op een duurzame
alternatieve brandstof.

De keuze voor rijden op groen gas (of aardgas) werd tot voor kort vooral gemaakt voor kleinere
voertuigen, zoals personenwagens of bedrijfswagens. Voor vrachtwagens lag die keuze niet voor de
hand. Koolzaadolie is daarvoor nog steeds een gangbaar en goed alternatief, maar groen gas maakt
nu een forse inhaalslag. Zo worden in Fryslân vulpunten voor groen gas gerealiseerd en komen er
betere gasmotoren beschikbaar. Door die betere motoren, en dat is een belangrijk factor voor
transport, neemt vooral de actieradius en het motorvermogen toe.

Omrin is de grootste producent van biogas in Nederland. In 2009 werd 17 miljoen kuub biogas
geproduceerd uit het organisch afval dat uit het huishoudelijk afval wordt gescheiden. Met onder
andere de Gasunie onderzoekt Omrin de mogelijkheden om dit biogas op te werken naar
aardgaskwaliteit en dit in een “biogashub” te injecteren in het leidingnet van de Gasunie. Door
middel van certificaten kan vervolgens ook elders groen gas worden getankt.

Omrin is in Noord-Nederland actief in de gehele keten van afvalstoffenmanagement. Omrin heeft tot doel
afval op een professionele en milieuhygiënisch verantwoorde manier in te zamelen, te bewerken en te
verwerken. Daar waar mogelijk worden innovatieve technieken ontwikkeld en toegepast. Niet voor niets is de
missie van Omrin: het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement en kwaliteitsniveau tegen zo laag
mogelijke kosten. Bij alle activiteiten moeten bovendien een gezonde en veilige werk- en leefomgeving
gewaarborgd blijven. Bij Omrin werken circa 550 mensen. De aandelen zijn in handen van Friese gemeenten.

Delen via

Vergelijkbare berichten