Een sterke noordelijke economie

  1. Vanuit NOM-Foreign Direct Investments (InvesteringsBevordering), was in 2011 actieve betrokkenheid bij 9 succesvolle projecten waarbij door bedrijven € 35 miljoen werd geïnvesteerd en 446 arbeidsplaatsen gecreëerd of voor de regio behouden werden. Dit is een goed resultaat. In de pijplijn zitten bovendien een aantal zeer aansprekende projecten. Circa 30% van alle projecten is afkomstig uit het Current Investor Development (CID) programma. Een samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ontwikkeld programma gericht op behoud en uitbreiding van reeds gevestigde investeerders.

  2.  

  3. NOM-Ontwikkeling & Innovatie was betrokken bij investeringen van bedrijven in innovaties en ontwikkelingen van producten ter waarde van € 12,8 miljoen, voor het grootste deel in projecten in de AgroFood- en de Energiesector. Hiernaast is in 2011 in de sector Water de kiem gelegd voor een aantal stevige, financierbare projecten voor 2012 en heeft de biobased economy een stevige impuls gekregen.

  4. Ook in 2011 is NOM-Finance doorgegaan met het investeren in MKB-ondernemingen, waarbij een hoog risicoprofiel niet werd geschuwd. Ondanks de moeizame economische situatie, en daar helaas uit voortvloeiende faillissementen, slaagde NOM-Finance er mede als gevolg van enkele positieve verkopen in, om in 2011 een klein positief resultaat te behalen. Het totaal aan investeringen bedroeg € 10,8 miljoen.

 

De vermogenspositie van de NOM is blijvend sterk, maar het is een uitdaging om het evenwicht te vinden tussen het stimuleren van nieuwe initiatieven en het nemen van aanvaardbare risico’s. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voor de totale NOM negatief financieel resultaat van € 1.325.000,-.

De markt verandert continu, ook de ‘NOM-markt’. Echter, ons doel is ongewijzigd: een economisch toekomstbestendig Noord-Nederland waarin de NOM als een permanente katalysator fungeert voor verdere economische ontwikkeling. In een regio met vele sterke facetten en een hoog ambitieniveau gaan we ons hier maximaal voor inzetten. Tijdens de persconferentie van 10 mei aanstaande vertellen wij u hier graag meer over.

Delen via

Vergelijkbare berichten