Eerste jaarlijkse stijging vacatureaanbod sinds 2 jaar

Voor het eerst sinds juni 2008 is het aantal vacatures op jaarbasis toegenomen, zo blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De Index steeg in juni met 1 punt naar een niveau van 96 punten, een groei van 4 procent vergeleken met juni vorig jaar. De maandelijkse groei die in mei is ingezet, zet dus voorzichtig door. Het vacatureaanbod steeg in juni het sterkst in de gezondheidszorg.
 
“De eerste jaarlijkse toename van het online vacatureaanbod sinds twee jaar is een positief signaal voor de recruitmentindustrie”, aldus Warren Hammond, Managing Director van Monsterboard.nl. Ondanks dat we voorzichtig moeten blijven wat betreft algemene groei, is de positieve trend in de door de recessie zwaar getroffen sectoren – zoals financiële dienstverlening, R&D en marketing, PR & media – goed nieuws voor werkzoekenden.”
 
Toename vacatures relatief het grootst in financiële dienstverlening
Met een relatieve groei van 10 procent liet de financiële dienstverlening in juni de snelste stijging van het vacatureaanbod zien (+5). Absoluut steeg de vraag naar werknemers binnen de gezondheidszorg het meest, de Index nam er met 8 punten toe. Van een redelijk grote toename is ook sprake binnen R&D (+6), de juridische sector (+5), de overheid (+4) en marketing, PR & media (+4). Op jaarbasis vertoonde laatstgenoemde sector de grootste toename: binnen marketing, PR en media steeg de Index met 40 procent.
 
Het vacatureaanbod daalde in juni het sterkst binnen de landbouw & visserij, de Index daalde er na vier maanden van groei met 7 punten. Ook de sectoren IT (-2), techniek (-2), onderwijs (-1) en HR (-1) daalden in juni licht.
 
Vacaturegroei in slechts vier provincies
Slechts in vier provincies groeide het vacatureaanbod in juni. In Zeeland nam de Index met 5 punten het meest toe. Ook in Noord-Holland, Friesland en Overijssel steeg de Index (+1). Relatief vertoonde Noord-Holland met 2 procent de sterkste groei. Op jaarbasis is er in Overijssel met 9 procent het sterkst gegroeid, gevolgd door Noord-Brabant en Limburg (beide 7 procent). De overige provincies laten een onveranderde Index of een lichte daling zien. De daling was het grootst in Groningen (-5).
 
Stijging vacatureaanbod in Europa
Ook in geheel Europa nam het vacatureaanbod in de aanloop naar de zomer met 2 punten licht toe. Vergeleken met juni vorig jaar is de Index met 12 procent gestegen. De groei was in juni het grootst in Duitsland (+5). Tot de stijgers behoren ook Italië (+2) en Groot-Brittannië (+1). In België (-7), Frankrijk (-5) en Zweden (-1) daalde het vacatureaanbod.

Delen via

Vergelijkbare berichten