Eerste MKB Knowledge Deal ondertekend

De ondertekenaars van deze Deal sporen de overheid aan om de handschoen op te pakken en ook deel te nemen in en bij te dragen aan deze en volgende Deals. Het commitment dat hieruit spreekt om het mkb, toch de motor waarop onze industrie draait, in staat te stellen te innoveren in product maar vooral ook in proces zou de sector enorm kunnen boosten. “Nederland is kampioen kennisontwikkeling, maar de toepassing van die kennis in het mkb kan en moet nog veel beter. Het is goed dat het vraagstuk van kennisverspreiding nu door het georganiseerd bedrijfsleven samen met TNO wordt opgepakt met de knowledge deals. MKB-Nederland gaat graag met staatssecretaris Mona Keijzer van EZK in gesprek over hoe de overheid dit soort initiatieven verder kan versnellen”, aldus Van Straalen.

MKB Knowledge Deals zijn concrete afgebakende projecten waarin het onderwerp door de dealpartners wordt overeengekomen en waarvoor concrete resultaatafspraken gemaakt kunnen worden. Belangrijk is hierbij dat alle partners deelnemen volgens de afspraken die in de deal worden gemaakt. In de nu ondertekende Deal worden specifiek Metaalunieleden gezocht bij specifieke onderwerpen die gezamenlijk met TNO een vorm van een haalbaarheidsstudie doen. “Om concurrerend te blijven, moeten mkb-bedrijven innoveren. Daarvoor is kennis nodig. Om die kennis beter te ontsluiten naar het mkb-bedrijf heeft Metaalunie de MKB Knowledge Deal ontwikkeld”, zei Kaanen tijdens de ondertekening. TNO levert uren en kennis en de Metaalunieleden een kleine bijdrage die wordt aangevuld vanuit Metaalunie zelf. Metaalunie is met andere kennisdragers bezig de mogelijkheid aan het verkennen voor meer deals. Hierbij wordt vooral gekeken naar hogescholen en (technische) universiteiten. De Krom: “Het mooie is dat het nieuwe instrumentarium niet is voorbehouden aan Metaalunieleden maar het kan en mag worden gebruikt door ieder mkb-bedrijf.”

 

Fotobijschrift: Ondertekening MKB Knowledge Deal v.l.n.r. Michaël van Straalen, Paul de Krom en Fried Kaanen.

Delen via

Vergelijkbare berichten