Ekwadraat stuwt ambitieuze projecten op de Afsluitdijk

Het Rijk heeft met de vernieuwing van de Afsluitdijk een groot project opgezet, waarin ‘duurzaamheid’ een thema is dat constant terugkeert. Douwe Faber is dan ook blij met zijn betrokkenheid. “Er wordt heel veel geld in de Afsluitdijk gestoken en de provincies Friesland en Noord-Holland, net als de omliggende gemeenten, hebben deze kans aangegrepen om naast een versteviging van de dijk, ook andere thema’s op te lossen. Milieu, toerisme en energie, daar zal het bij de Afsluitdijk om gaan.”

Projecten
Energy Valley is de aanjager van veel projecten op de Nieuwe Afsluitdijk. Deze stichting brengt bedrijven bij elkaar en is al meer dan tien jaar verantwoordelijk voor grote, duurzame projecten in Noord-Nederland. Energy Valley heeft dan ook een groot aandeel in wat er op de Afsluitdijk gebeurt. Een aantal projecten hebben al veel potentie. “Zo zijn er de sluizen bij Den Oever, die bij eb water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee laat lopen. Deze zullen in de nabije toekomst veel meer energie moeten verbruiken en die willen we CO2-neutraal hebben. Daarvoor zijn we bezig met het bedrijf Tocardo, die ook in Kornwerderzand maar liefst achttien turbines wil plaatsen.” Een ander project is Blue Energy van Redstack, waarbij energie gewonnen wordt uit het verschil in zoutconcentraties tussen zoet en zout water. “Een derde project betreft het monument op de Afsluitdijk, dat geen aansluiting heeft voor elektrisch, gas en water”, aldus Faber. “Dat moet zo blijven, maar het monument moet wel opgeschaald worden naar een voorziening die veel toeristen moet trekken en duurzaam is.”

Solar road
Naast bovengenoemde drie grote projecten, staan er ook nog enkele plannen op de rol die nog verder uitgewerkt moeten worden. “We willen een enorme hoeveelheid zonnepanelen plaatsen langs de IJsselmeerkust en we zijn nu bezig om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken en of het mogelijk is”, vervolgt Faber. “Plus een plan voor een solar road, een fietspad waaruit energie opgewekt kan worden.”

Toekomst
Al met al barst de Nieuwe Afsluitdijk van de ambitie voor de toekomst. “Deze dijk moet een symbool worden van de toekomst”, zegt hij. “Dat is de ambitie. Het moet een echte energiedijk gaan worden en wanneer je bezig bent met een grootschalige verbouwing en reconstructie, dan moet je de duurzaamheid overal in integreren; het mag niet te veel kosten, maar wel opleveren.”

Delen via

Vergelijkbare berichten