Basismodule energie voor studenten ROC Friese Poort Drachten

Eerste les
De eerste les van de basismodule energie sluit aan bij de belevingswereld van de studenten. Ze gaan kijken naar het energieverbruik thuis.  Dat energieverbruik bestaat uit energie, elektriciteit en water. Hoe hoog is het verbruik bij jullie? Wij hebben vast het hoogste verbruik. Wij wonen namelijk in een groot en oud huis die slecht is geïsoleerd, aldus een van de studenten.

Basismodule Energie
Wat is energietransitie? Welke duurzame energiebronnen zijn er allemaal? Wat houden trias energetica en domotica in? Allemaal basis-energievragen waar de basismodule energie van Energy College een antwoord op heeft voor de eerstejaars studenten  middenkader engineering. De afsluiting van deze energiemodule vindt plaats bij een bedrijf of bij Centrum Duurzaam. Een excursie waarbij het geleerde in de praktijk toepasbaar is.

Specialisatie
De stap na de basismodule energie is een specialisatie op een specifiek energiethema. De studenten middenkader engineering kunnen dan terecht bij een  vijftal ‘hotspots’. Dit zijn werkleerplekken waarbij sprake is van levensecht leren in samenwerking met het bedrijfsleven. De hotspot binnen ROC Friese Poort is Centrum Duurzaam. Daarnaast kunnen studenten terecht bij de hotspots van de ROC’ s in Friesland, Groningen en Drenthe.

Energy College
Energy College, onderdeel van de Energy Academy Europe,  is een samenwerking tussen 7 noordelijke ROC’s en AOC’s, noordelijke overheden en het bedrijfsleven. Doel is om dé innovatieve energieprofessional van morgen op te leiden die kan omgaan met duurzame energie.

Partners
Partners in Energy College zijn: ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, AOC Terra, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, BAM, NAM, GasTerra, VNO-NCW Noord, Energy Academy Europe en Stichting Energy Valley.

Delen via

Vergelijkbare berichten