Energiemarkt Goutum & Leeuwarden Zuid op 29 november

Energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden organiseert samen met de gemeente Leeuwarden op 29 november een energiemarkt voor alle inwoners van Leeuwarden-Zuid (regio Goutum, Zuiderburen, Hempens-Teerns, de Zuidlanden en Middelsee). De energiemarkt is van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Van der Valk Hotel, Lynbaan 35. De toegang is gratis. Bouwe de Boer, energiecommissaris van Fryslân, opent de markt.

De gemeente presenteert de energietransitieplannen tot 2030 en verder. Regio Leeuwarden- Zuid is kansrijk om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Deze ambitie staat uitgelegd in de Warmtevisie. Tijdens de markt legt Gerk Jan Kuipers, senior beleidsadviseur Duurzaamheid, uit wat deze visie inhoudt en wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn. De energiecoöperatie laat zien hoe zij inwoners in deze transitie ondersteunen.

Start van de pilot Aardgas-vrij Ready

Op de energiemarkt start ook de inschrijvingen voor de pilot Aardgas-vrij Ready. Stroomland Leeuwarden gaat samen met 10 woningeigenaren woningen aardgas-vrij ready maken. Dit gebeurt stap voor stap waarin inwoners zo veel mogelijk worden ontzorgd. Alle opgedane kennis wordt gebruikt als voorbeeld voor anderen die in vergelijkbare woningen wonen.

Omgevingsfonds voor duurzame initiatieven

Onlangs is het zonnepark aan de Drachtsterweg aangesloten. Uit dit zonnepark ontvangt de omgeving revenuen. Daarmee komt er 150.000 euro beschikbaar voor duurzame initiatieven. Op 29 november is de feestelijke ondertekening van dit omgevingsfonds en kunnen inwoners van aanvragen voor dit fonds indienen voor de verduurzaming van Leeuwarden-Zuid.

Informatiemarkt

Op de infomarkt staan lokale deskundigen die per type huis informatie en advies geven over aardgasvrij-ready wonen. Met aardgasvrij-ready bedoelen we dat het huis voorbereidt wordt op een manier om aardgasvrij te koken en te verwarmen. Denk aan maatregelen als spouwmuurisolatie, infraroodverwarming, warmtepompen, aquathermie en thuisbatterijen. Men kan op de markt ook terecht bij energiecoaches en financieel adviseurs voor informatie over de financiering, subsidies, fondsen en verwachte terugverdientijden van duurzame maatregelen voor de woning.

Vergelijkbare berichten