WSP Advies- en ingenieursbureau Energietransitie

Hoe WSP hoogspanningsinfrastructuur aanpast voor de toenemende energiebehoefte

WSP is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, milieu, infra, water en energie. Het bedrijf heeft negen vestigingen in Nederland en werkt wereldwijd met 66.000 gedreven medewerkers aan de wereld van morgen. Ondernemend Friesland vroeg Thomas Danes en Vincent Frijlink welke rol WSP Energie speelt in de huidige energietransitie.

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Thomas Danes: “Ik werk als teamleider Civil Engineering bij WSP Energie, vanuit deze vakgroep ontwerpen en adviseren wij op het gebied van de hoogspanningstechniek, ondergrondse infrastructuren en duurzame energiesystemen. Zo ontwerpen wij bijvoorbeeld hoogspanningsstations en lijnverbindingen.”

Vincent Frijlink: ”Ik ben de evenknie van Thomas en verantwoordelijk voor de Electrical Engineers bij WSP Energie. Naast de eerder genoemde werkzaamheden ontwerpen de Electrical Engineers hoogspanningsstations, kabelsystemen en zijn we specialist op het gebied van EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit, red.).”

Wat kan WSP betekenen voor de energietransitie?

Thomas: “Dat kan ik het beste uitleggen door middel van één van onze projecten: Op het traject Burgum-Drachten hebben wij een studie verricht naar de mogelijkheid om een bestaande hoogspanningsverbinding op te waarderen door het toepassen van een nieuw type geleider (ACCC geleiders, red). Met deze geleiders kun je op hetzelfde traject een hogere transportcapaciteit creëren. Daarbij onderzoeken we dan onder meer of de fundering en het mastlichaam van de hoogspanningsmasten sterk genoeg is voor de nieuwe geleiders. Onze hoogspanningsinfrastructuur zó aanpassen dat in de toenemende energiebehoefte kan worden voorzien met blijvende betrouwbaarheid. Dát zien wij WSP als energietransitie.”

Vincent: “We willen zoveel mogelijk elektrificeren om de stap naar een schone economie te maken en wij creëren met onze inzet de randvoorwaarden voor het versnellen van deze energietransitie. Dat doen we bijvoorbeeld met een ontwerp van een kabelopstijgpunt in Gorredijk, waar TenneT met ondergrondse kabels de capaciteit van het 110kV netwerk vergroot waarmee de regio wordt voorzien van de benodigde capaciteit, zodat onder andere nieuwe windmolens en/of zonneparken op het net kunnen worden aangesloten. Voor de uitbreiding van de capaciteit zijn zo ook onder andere de geleiders bij Helmond verzwaard. WSP heeft daar samen met de gemeente Helmond, het RIVM en TenneT het programma ‘Meten is weten’ opgezet waarbij over een meerjarige periode de magneetvelden in de wijk Brandevoort in kaart worden gebracht. Zo nemen wij de bewoners mee in de directe invloed op de leefomgeving, als gevolg van de netverzwaringen die een randvoorwaarde zijn voor de energietransitie.”

Wat is het mooiste aan jullie vak?

Thomas: “Dat we met een innovatief team van hoogopgeleide mensen nadenken over de wereld van morgen, bijvoorbeeld door ons ‘Future Ready Programma’. Future Ready is ons wereldwijde duurzaamheid- en innovatieprogramma, waarmee we invulling geven aan vraagstukken van morgen. Daarnaast haal ik steeds meer plezier uit het oplossen en uitvoeren van ingewikkelde integrale vraagstukken samen met de experts uit andere vakgroepen zoals bouw, milieu en omgeving.”

Vincent: “Daar sluit ik mij volledig bij aan. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij ingewikkelde vraagstukken de klant een advies te geven waarmee een project in omvang kan afnemen of zelfs volledig wordt afgeblazen, en waarbij andere passende oplossingen tot het gewenste resultaat leiden. Het zijn ook de technische vraagstukken die leiden tot een inspirerende samenwerking met collega’s. Denk aan kabelstudies waarbij we met verschillende afdelingen samenwerken, maar ook de internationale samenwerking waar we met de WSP-collega’s uit Engeland en Servië, voor TenneT, specialistische netstudies uitvoeren. Daar word ik persoonlijk heel blij van.”

Vergelijkbare berichten

Geen vergelijkbare berichten gevonden