Exporterende bedrijven presteren beter!

De uitkomsten van de exportmonitor werden donderdag 1 december jl. gepresenteerd tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Platform Internationaal Ondernemen Noord-Nederland (PIONN).
Naast de forse stijging van de omzet is ook het aantal exporteurs gestegen ten opzichte van vijf jaar geleden, hoewel het percentage exporteurs in het noorden nog steeds lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Bovendien is de spreiding van de export toegenomen. In 2010 exporteert 18 % van de bedrijven naar slechts één land tegen 25% in 2005. De noordelijke exportbedrijven doen vooral zaken met Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk. Marktkansen ziet het noordelijke bedrijfsleven vooral in Scandinavië, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Acties Kamer van Koophandel Noord-Nederland
De uitkomsten van de Exportmonitor bepalen mede de activiteiten van KvK Noord voor 2012 op internationaal gebied. Zo is er een handelsmissie in de planning naar het Verenigd Koninkrijk en naar Duitsland. Volgend jaar staat ook in het teken van de voorbereiding op de viering van het vriendschapsjaar Rusland-Nederland 2013. Het gaat om 400 jaar betrekkingen tussen de twee landen. Dat jaar worden er diverse economische en culturele evenementen gehouden met daarnaast een inkomende en uitgaande handelsmissie.

Om het bedrijfsleven verder op weg te helpen met de beantwoording van verschillende vraagstukken, organiseert KvK Noord regelmatig evenementen en seminars. De workshops en presentaties over het thema geld die plaats vonden tijdens de eindejaarsbijeenkomst van PIONN zijn daarvan een mooi voorbeeld. Naast ondersteuning bij export biedt de Kamer van Koophandel assistentie bij het importeren van producten en het vermarkten daarvan.

Exportmonitor
Het onderzoek is uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen (lectoraat International Business) in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. 231 exporterende bedrijven en 363 bedrijven die niet exporteren hebben meegedaan aan het onderzoek. Het gaat om bedrijven met twee tot honderd werknemers in de sectoren industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en vervoer/opslag. De belangrijkste conclusies zijn vergeleken met de situatie in Nederland als geheel en met de situatie in Noord Nederland in 2005. In dat jaar is het eerste onderzoek geweest. In de bijlage treft u de uitkomsten aan van de exportmonitor.

Delen via

Vergelijkbare berichten

26 feb 2024