Feestelijke zomerbijeenkomst Freonen en Ús Koöperaasje groot succes

De zomerbijeenkomst van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Ús Koöperaasje op vrijdagmiddag 23 juni was een groot succes. Onder toeziend oog van ruim 100 aanwezigen opende Andries Bouwman, bestuurslid bij Ús Koöperaasje, de bijeenkomst samen met Bouwe de Boer, kwartiermaker bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Laten we elkaar vanmiddag inspireren, enthousiasmeren en de coöperatieve beweging verder helpen!”, aldus Bouwman.

Hoofdspreker van de middag was Kees Klomp, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam. Hij trapte af door voor te lezen uit zijn kinderboek ‘De Regenmaker’, waarmee Klomp uitdroeg dat je als individu het verschil kan maken binnen de maatschappij. In het boek dient het vogeltje Olla als inspiratie voor velen. Tijdens een brand in hun bos besluiten alle aanwezige dieren te vluchten. Maar niet Olla, die de brand denkt te kunnen blussen en een druppeltje in haar snavel neemt. “Een regenbui is niets meer dan een optelsom van heel veel kleine druppeltjes”, meent ze. De boodschap komt aan bij de andere dieren, die op hun beurt ook druppeltjes richting de brand brengen. Het resultaat? De brand wordt geblust, het bos gered en de toekomst gewaarborgd. Een metafoor voor onze situatie in de maatschappij, probeert Klomp de aanwezigen duidelijk te maken.

De neoklassieke economie heeft volgens Klomp zijn langste tijd gehad. Als alternatief stelt hij de betekeniseconomie voor. Een “existentiële benadering van economie die ons individuele, menselijke bestaan aan het universele, natuurlijke bestaan koppelt”. Ecologie vormt daarbij het centrale thema.

Toekomst Ús Koöperaasje en Freonen

Vervolgens namen Talitha Souverein, Tine Baars en Govert Geldof het woord. Het trio zet zich sinds maart dit jaar volop in voor Ús Koöperaasje. Souverein vertelde onder meer over Generatie Fryslân 2035. Een netwerk van young professionals tussen de 20-35 jaar, dat in 2035 mogelijk op sleutelposities zit in Friesland om te bouwen aan een mooie toekomst voor huidige én toekomstige generaties. “In 2035 is geluk, gezondheid en welbevinden het uitgangspunt”, zo droeg ze voor uit het manifest van de organisatie. “Ik, jij en zij heeft plaatsgemaakt voor wij. Wat kan, regelen we zelf lokaal in samenwerking tussen stad en platteland. We hebben een deeleconomie, waarin gebruik belangrijker is dan bezit. Onze energie is goedkoop, betrouwbaar en in eigen duurzaam beheer opgewekt.” Baars en Geldof vertelden vervolgens over de ambities van Ús Koöperaasje. “Met nieuwe mensen gaan we er fris tegenaan om de 70 energiecoöperaties maximaal te faciliteren ter voorbereiding op de nieuwe energietijd.”

Bouwe de Boer gaf een bloemlezing van de toekomstige plannen van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De kern hiervan vormt het tienpuntenplan, het koersbepalende document voor de komende jaren. “De Freonen zijn inmiddels doorgegroeid naar 150 leden en het is nu tijd om grote stappen te zetten. Thema’s zoals elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en het verduurzamen van Freonen-medewerkers vormen belangrijke ambities.”

Wergea Bloeit

Vervolgens ging de blik op Wergea Bloeit: jou it troch!, de groene themaweek in Wergea. Een experiment (19 t/m 25 juni) waarin de kracht van het dorp, de krêft fan de mienskip, centraal stond.

Er vonden de hele week activiteiten plaats rondom vier thema’s: Cultuur, Sûnens, Klimaat en Wergeabrûk. Wergea Bloeit gaat over plezier hebben, gezonder leven, aandacht voor elkaar hebben, doelen stellen, geloven in jezelf en de mienskip, evenals samen werken aan een bloeizone. Wergea Bloeit is een initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, in samenwerking met Arcadia en Welcome to The Village.

Foto: Lucas Kemper

Vergelijkbare berichten