FIDIN wil van Europese Commissie verbod op koppelverkoop

FIDIN had vorig jaar bij de NMa aangedrongen op een onderzoek naar koppelverkoop. Dat onderzoek is door de NMa in gang gezet en het resultaat werd in april bekend. Opnieuw is door de NMa aangetoond dat er in ons land op ruime schaal sprake is van harde koppelverkoop. Al eerder signaleerde de OESO voor Nederland een zelfde situatie.

MKB-bedrijven die voor een bedrijfskrediet aankloppen bij de bank kunnen daarvoor uitsluitend in aanmerking komen als zij zich verplichten om ook bijvoorbeeld de bedrijfsverzekeringen bij de bank onder te brengen. Jaarlijks gaat het om enige duizenden gevallen. Voor de NMa is dat echter onvoldoende om tegen op te kunnen treden. Maar voor FIDIN zijn die aantallen meer dan voldoende om aan te dringen op een Europese regeling, die deze verkooppraktijken ook in Nederland moet maken tot ongeoorloofde handelspraktijken.

Delen via

Vergelijkbare berichten