Financiële injectie voor specialist Led Light Europe BV

Led Light Europe BV heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in de wereld van led verlichting. Het bedrijf richt zich vooral op industriële- en facilitaire toepassingen. Denk hierbij o.a. aan LED armaturen, LED tubes, LED panels , LED downlighters, LED nood/oriëntatie verlichting en LED straatverlichting. Het betreft een eigen lijn die in eigen huis wordt ontwikkeld en in samenwerking met een aantal gerenommeerde leveranciers wordt geproduceerd. Om nog gerichter op toekomstige ontwikkelingen in te spelen positioneert Led Light Europe BV zich steeds meer als een R&D georiënteerde organisatie. ‘We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in nieuwe led toepassingen’, licht CEO Andrew Fidder toe. ‘En niet zonder resultaat. Een aantal grote internationale accounts is zeer geïnteresseerd, met name in de N1 LED TL-FIXTURE. Het is een innovatief armatuur dat bij uitstek geschikt is voor de on- en offshore markt en wat voldoet aan de allerhoogste veiligheidseisen. De volledig recyclebare N1 LED-TL FIXTURE kan vrijwel zonder aanpassing op de plaats van het bestaande armatuur worden geïnstalleerd en zorgt voor een energiebesparing die kan oplopen tot wel 70% maar die bovenal volledig onderhoudsvrij is.’'

Expertise en mogelijkheden

Het doorontwikkelen van het product naar prototype en productie vraagt echter om een behoorlijke extra investering. Vandaar dat Led Light Europe BV contact zocht met NOM Finance en de Stichting ir. G.J. Smid Fonds. ‘De LED sector is een snel groeiende sector, maar soms erg moeilijk te doorgronden’, zegt investment manager Jan Martin Timmer van NOM Finance. ‘Daarom hebben we bij het onderzoek volop gebruik gemaakt van de kennis en de inzichten van mijn collega Allard van Dijk. Allard is business development manager Energie bij de NOM en vanuit die rol uitstekend ingevoerd in de energiesector. Al snel werd duidelijk dat Led Light Europa BV over technische

expertise en mogelijkheden beschikt die elders in de markt niet voorhanden zijn. Samen met de Stichting ir. G.J. Smid Fonds hebben we dan ook besloten om Led Light Europe BV risicodragend kapitaal te verstrekken. Het bedrijf krijgt daarmee de financiële armslag die het nodig heeft voor de doorontwikkeling en patenteren van de N1 LED-FIXTURE, inclusief het realiseren van een productie-unit en de marktintroductie. En wordt dus in staat gesteld om de ingezette ontwikkelingen en het voorgenomen groeipad door te zetten.’

Stevig trackrecord

Jan Dantuma, secretaris van Stichting ir. G.J. Smid Fonds, benadrukt dat de initiatiefnemers beschikken over een stevig trackrecord, een enorme gedrevenheid en een bewezen ondernemersgeest. ‘Led Light Europe behoort bovendien volledig tot onze doelgroep: Noord-Nederlandse bedrijven met een innovatief karakter. De door het bedrijf geschetste ontwikkelingen en de resultaten van het onderzoek hebben mij positief verrast.’

Ir. G.J. Smid Fonds

De Stichting ir. G.J. Smid Fonds richt zich op het stimuleren van werkgelegenheid in Noord-Nederland middels participaties in innovatieve ondernemingen in deze regio.

NOM Finance

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland is een onafhankelijke NV die middels financiering, acquisitie en aanjager van projecten, de noordelijke economie versterkt. De NOM stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. NOM Finance is een betrokken investeerder die haar kennis en ervaring van participaties, financiers en adviseurs actief inzet voor de ondernemingen in haar portefeuille. NOM Finance zoekt naar investeringsmogelijkheden in startende en groeiende ondernemingen en in ondernemingen waar opvolging of overname aan de orde is (investeringsrange 50.000,- tot 2,5 mln.). NOM Finance heeft circa € 90 miljoen geïnvesteerd in ruim 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe.

Delen via

Vergelijkbare berichten