Financieren verandert, de oplossing verandert mee

De groei- en koopkrachtcijfers worden de laatste tijd bijgesteld. In tegenstelling tot de afgelopen jaren ditmaal gelukkig naar boven. Voor 2016 gaat het CBS uit van een toename van het bruto binnenlands product (BBP) van 2,4 procent. Goed nieuws dus voor Nederlandse ondernemers. Na jaren van krimp en bezuinigingen is er bij veel bedrijven eindelijk weer ruimte voor het investeren in groeiplannen.

Bank blijft vertrouwd adres

Mkb-ondernemers die op zoek gaan naar een zakelijke lening, zullen merken dat op het gebied van kapitaalverstrekking de afgelopen jaren veel is veranderd. Het vertrouwde adres voor veel ondernemers is en blijft de bank. Nederlandse banken hebben 140 miljard euro aan krediet uitstaan bij het mkb, met de Rabobank als grootste kredietverstrekker. Maar de banken krijgen door Brussel en Den Haag steeds strengere kapitaaleisen opgelegd. Hierdoor moeten banken selectiever zijn in hun kredietverlening.

Veel nieuwe financieringsvormen

Intussen is het aantal financieringsmogelijkheden enorm toegenomen. Naast bekende vormen als crowdfunding, zijn er nog vele andere mogelijkheden voor het aantrekken van vreemd vermogen. Zoals via kredietunies, private investeerders, participatiemaatschappijen, MKB-obligaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en stimuleringsregelingen van lokale, regionale, nationale en Europese overheden. Dat biedt dus volop kansen voor ondernemers die op zoek zijn naar de broodnodige investeringsruimte.

Plannen en ambities realiseren

Ondernemers met een goed plan kunnen altijd aankloppen voor advies. Vervolgens wordt lokaal aan de hand van het plan en de balans van de onderneming gekeken welke financiering het beste past. Dat kan een bancaire financiering zijn, maar ook een combinatie met financiering door partners of investeerders uit ons lokale netwerk. Zoals een lease of een investeringsfonds. Op basis daarvan wordt gezorgd voor een passende financieringsmix. Deze regierol van de bank bij het nieuwe financieren maakt het voor mkb-ondernemers makkelijker om hun ambities en plannen te realiseren. En op die manier volop te profiteren van de aantrekkende economie.

Delen via

Vergelijkbare berichten