Financiering van ideeën mogelijk via Innovatiefonds Noord-Nederland

Innovatie

Innovatie is essentieel om te blijven concurreren. Dit geldt voor alle branches: van ict tot maakindustrie. Het Innovatie Fonds Noord-Nederland wil met het beschikbare kapitaal innovatie voor MKB ondernemingen bevorderen door het verstrekken van risicodragende financiering. Financiering kan bestaan uit eigen middelen van de ondernemers (in geld, uren en ingebrachte goederen), subsidies en risicodragend kapitaal. Het Innovatie Fonds Noord-Nederland kan alleen meedoen als de ondernemers (er moeten altijd minimaal twee ondernemers mee doen) zelf tenminste de helft van het totale budget, na aftrek van subsidies, inbrengen. Dit gebeurt altijd in de vorm van een participatie. De bijdrage van het Innovatie Fonds Noord-Nederland is minimaal € 50.000,- en maximaal € 1.000.000,-

Sander Oosterhof, Manager Business Development en Foreign Direct Investment NV NOM: “Wij denken met de komst van het Innovatie Fonds Noord-Nederland, een gat in de markt te kunnen dichten voor MKB-ers. Het proces van idee leidend naar een vermarktbaar product is complex. Financiering is noodzakelijk maar nauwelijks te vinden. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, willen we met het Innovatie Fonds Noord-Nederland dit gat dichten.”

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Innovatiefonds Noord-Nederland moet aan een aantal criteria worden voldaan. Welke dit zijn is te achterhalen via de innovatiecheck op nom.nl.


Over de NOM
De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland is een onafhankelijke NV die middels financiering, acquisitie en business development, de noordelijke economie versterkt. De NOM stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen geïnvesteerd in ruim 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Acquisitie heeft in de afgelopen 5 jaren geleid tot ruim 1500 nieuwe banen en met ondersteuning van NOM Business Development zijn meer dan 50 nieuwe innovaties ontwikkeld.

Delen via

Vergelijkbare berichten