Friese gemeenten zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden uitbreiden bedrijventerreinen

Bauke Dam, wethouder in Súdwest-Fryslân, is tevreden met het nieuwe plan: “We hebben veel ambitieuze ondernemers in onze gemeente. Daar ben ik grutsk op! Daarnaast willen we ook ondernemers van buiten de gemeente aantrekken. Daarom creëren we graag ruimte, zodat zij zich kunnen vestigen, kunnen groeien en blijven innoveren in onze mooie gemeente. Daar heeft de hele regio profijt van.”

Tegelijkertijd is de wethouder zich ervan bewust dat er meer aspecten meespelen bij de realisatie van bedrijventerreinen: “Met de huidige discussie rondom stikstof en de moeilijke situatie voor onze boeren – ook ondernemers – is niet zomaar gezegd dat we ergens een bedrijventerrein bouwen. We zoeken telkens naar de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, natuurbelang, welvaart en woongenot,” benadrukt Dam.

De afgelopen jaren sloot het aanbod steeds minder aan op de vraag. Dat is ook de reden van de totstandkoming van Hemmen III in Sneek. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen blijft de gemeente Súdwest-Fryslân in gesprek met lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en inwoners.

Gezamenlijke brief naar Gedeputeerde Staten

De twee gemeenten sturen binnenkort gezamenlijk een brief naar de provincie Fryslân met het verzoek in te stemmen met de plannen.

Vergelijkbare berichten