Friese makelaar op de bres tegen te hoge WOZ-waarden

NVM-makelaar Ronnie van der Veen legt het uit: “De WOZ-waarde 2012 is een schatting van de waarde van uw woning per 1 januari 2011. De gemeente kijkt bij zo’n schatting onder andere naar de ligging van de woning en naar inhouds- en oppervlaktegegevens en probeert dit vanzelfsprekend zo nauwkeurig mogelijkte doen. Toch gebeurt het meer dan eens dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld, ondermeer omdat men de situatie ter plekke niet goed kent of omdat er geen rekening wordt gehouden met de dalende huizenmarkt.”Door de samenwerking zijn er in alle drie Noordelijke provincies erkende NVM-makelaars met gecertificeerde taxateurs beschikbaar, om voor de burger kosteloos bezwaar te maken tegen een te hogeWOZ-waarde.

Via de website BezwaarWOZwaardeFriesland.nl kunnen Friese huiseigenaren een gratis waardescan uit laten voeren. Klopt de opgegeven waarde niet, dan kan men zonder iets te betalen een taxatierapport opmaken en bezwaar opstellen en indienen.“Naast de onroerendezaakbelasting (OZB) geldt de WOZ-waarde ook als basis voor allerlei andere heffingenen belastingen zoals waterschapsbelasting, schenk- en erfrechtbelasting, eigenwoningforfait en inkomstenbelasting (tweede woning, vakantiewoning).

Een te hoge WOZ-waarde kan u als huiseigenaar dus veel geld kosten”, vertelt Edward Kuperus, mede-eigenaar van Van der Velde & Hoen en tevens erkend WOZ-taxateur. Daarnaast is vorig jaar in Groningen aan het licht gekomen dat er ook bij het bedrijfsleven zelfs een noodzaak bestaat om de WOZ-waarde te laten herbeoordelen. Ondernemers kregen soms meer dan duizend euro terug nadat er bezwaar was gemaakt tegen de WOZ-waarde. Ook voor bedrijven wordt een juiste WOZ-waarde dus alleen maar belangrijker.

Meer informatie is te vinden op de website www.BezwaarWOZwaardeFriesland.nl. Daarnaast zijn de laatste actualiteiten ook te volgen op het Twitter-account @BezwaarWOZ.

Delen via

Vergelijkbare berichten