Friese media bundelen krachten in verkiezingstijd

De intensieve samenwerking vindt plaats onder de vlag ‘Fryslân kiest’. Onder andere de organisatie van 4 grote politieke debatten, gezamenlijke radio- en televisieuitzendingen en een enquete over de verkiezingen zijn voortgekomen uit de krachtenbundeling.

De samenwerking van twee regionale kranten en de regionale publieke omroep is in de Nederlandse pershistorie in deze mate niet eerder vertoond. De samenwerking moet ertoe leiden dat kiezers de gang naar de stembus deze keer beter geïnformeerd dan ooit kunnen maken.

De website www.fryslankiest.nl is een van de initiatieven, die de 3 mediapartijen hebben ontwikkeld. De site biedt al het verkiezingsnieuws van de dagbladen en hun websites, plus de radio- en televisiereportages van de omroep. Daarnaast biedt de site informatie over thema’s die een rol spelen in de campagne, overzichten van de partijen, hun standpunten en hun kandidaten. Social media spelen een belangrijke rol: via twitter en facebook kunnen bezoekers meepraten of commentaar geven.

Op 17 februari vindt het eerste debat plaats in Leeuwarden, in samenwerking met VNO-NCW Noord. Hier komt de economie aan bod. Het debat wordt rechtstreeks op de radio uitgezonden. Op 22 februari vindt in Joure een debat plaats over landbouw en plattelandsbeleid, in samenwerking met LTO-Noord. Samen met Solidair Friesland en de Raad van Kerken vindt op 25 februari een debat plaats in Drachten, waarbij sociaal beleid en ethiek in de politiek centraal staan. De serie wordt afgesloten op 1 maart met een televisiedebat bij Omrop Fryslân, waarbij de 13 lijsttrekkers scherp ondervraagd zullen worden over de verkiezingsthema’s. Alle debatten zijn ook te volgen via OmropLive.nl en fryslankiest.nl, waar via twitter en facebook gereageerd kan worden. De Leeuwarder Courant wijdt woensdag 16 februari een speciale bijlage aan de verkiezingen. Samen met Omrop Fryslan voert de krant een enquête uit onder de kiezers in de provincie.

De samenwerking is beloond met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Het ideële doel van de samenwerking (de burger nog beter informeren bij de gang naar de stembus), het innovatieve karakter van de samenwerking (door gebruik van nieuwe en social media) alsmede het streven om de rol van de omroep en de dagbladen in de regionale samenleving te versterken waren redenen voor het fonds de aanvraag te honoreren.

(Bron: Leeuwarder Courant)

Delen via

Vergelijkbare berichten