Friese Merenproject sluit eerste 10 jaar positief af

Gedeputeerde De Vries: “Samen meerdere jaren blijven werken aan betere kwaliteit loont. De Friese watersport scoort op vele fronten landelijk bovengemiddeld. Dat past bij ‘Frysk’ gastheerschap. Investeren in kwaliteit was nodig, is nodig en blijft nodig. In economisch mindere tijden houd je zeker de basis, onze vaarwegen, de brug- en sluisbediening en de havens op kwaliteit. Ook verbeter je waar dat moet, zoals de toegangssluis van Stavoren. De promotie naar doelgroepen maak je sterker en gerichter. Niet investeren betekent onherroepelijk achteruitgang.”

De 5 Friese aquaducten zijn inmiddels nationale boegbeelden van veilig en ongehinderd varen. De unieke houten brug bij Sneek kreeg internationale bekendheid.

Fryslân is de meest populaire watersportbestemming van Nederlandse en Duitse watersporters.

Watertoeristen waarderen de vrijheid op het water, het gevarieerde Friese aanbod van groot en klein vaarwater, de sfeervolle dorpen en steden. Vooral de vele nieuwe en betere aanlegplekken van samenwerkingsverband De Marrekrite in Friese natuurgebieden zijn in trek.

De meeste buitenlandse toeristen komen uit Duitsland. Duitse watersporters hielden circa 50.000 bootvakanties in Fryslân. Zij besteedden in Fryslân € 26 miljoen, dat is 38% van het totaal (€ 68 miljoen) in Nederland. Nederlandse watersporters hielden 186.000 bootvakanties in Fryslân. Zij besteedden € 38 miljoen, 30% van het landelijk totaal in het watersporttoerisme. In recessietijd ligt de dagbesteding aan de wal op zo’n € 41 per persoon per dag.

Europa, rijk, de provincie Fryslân en 25 gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers investeerden in tien jaar € 235 miljoen in Het Friese Merenproject. De provincie droeg € 21 miljoen bij in projecten van andere partijen en € 89 miljoen in het totaal aan het uitgevoerde programma. Er is dus sprake geweest van een sterk financieel aanjaageffect.

Delen via

Vergelijkbare berichten