Friese Milieu Federatie positief over Coalitieakkoord

Mooiste provincie van Nederland

Dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van PvdA, CDA  en FNP er garant voor staat dat Fryslân in 2015 nog steeds de mooiste provincie van Nederland is, klinkt de Milieufederatie als muziek in de oren. Ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van Fryslân en de inzet op herstructurering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen onderschrijft de FMF voor honderd procent evenals de keuze om aanleg van overbodige nieuwe bedrijventerreinen te voorkomen. Blij is de FMF met het feit dat dit Coalitieakkoord ervoor kiest om ondanks forse bezuinigingen van het Rijk de ambities voor de ontwikkeling van de Friese natuur niet op te geven. Provinciale middelen voor natuur, weidevogels en robuuste verbindingszones blijven beschikbaar.

Manifest

Een ontwikkeling die de nieuwe coalitie verwelkomt is het voornemen van diverse partijen die actief zijn in het landelijk gebied en vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (waaronder landbouw- en natuurorganisaties) om een manifest op te stellen. Dit manifest is bedoeld om afspraken te maken over de inrichting van het landelijk gebied. “Dit manifest zal voor ons uitgangspunt zijn in ons handelen”, aldus PvdA, CDA en FNP. De Friese Milieu Federatie waardeert deze opstelling zeer. De FMF is ervan overtuigd dat door de komende bezuinigingen samenwerking een voorwaarde is om de kwaliteit van het landelijk gebied in Fryslân op niveau te houden.

Koploper duurzame energie

In het Coalitieakkoord 2011-2015 wordt Fryslân als koploper duurzame energieopwekking en energiebesparing neergezet. Er zal zo spoedig mogelijk een proeflocatie voor Blue Energy (opwekken van duurzame energie uit water) op de Afsluitdijk komen. Er wordt niet alleen stevig ingezet op energieopwekking maar ook op energiebesparing. De FMF hoopt dat met de oprichting van de Energie Koöperaasje Fryslân de provinciale ambities worden waargemaakt. Wat daar niet bij past is het voornemen om de plaatsing van nieuwe windmolens tot enkele plekken in Fryslân te beperken, waaronder bij de Afsluitdijk. De FMF voorziet grote knelpunten voor de realisatie van een dergelijk park op deze plek omdat windmolens grote impact hebben op onder meer de vogels. De keuze voor slechts enkele windmolenlocaties betekent, aldus de FMF, dat het halen van de provinciale windenergiedoelstellingen sterk onder druk komt te staan.

Samenwerking
Samen met de Friese bevolking, bedrijven, overheden en instanties wil de nieuwe coalitie de klus klaren. Die samenwerking spreekt de FMF aan. Directeur Hans van der Werf: “Samen met de partners in het landelijke gebied werken we aan een Manifest dat leidraad zal zijn voor het handelen van de nieuwe coalitie. We zijn er klaar voor om samen te werken aan een mooi en duurzaam Fryslân.”

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie (tel. 06-83488188)

Delen via

Vergelijkbare berichten