Friesland Bank: minderheidsbelang in Optimix

Voor zowel Optimix als Friesland Bank biedt de samenwerking goede mogelijkheden. Optimix verkrijgt met de samenwerking toegang tot het distributienetwerk van Friesland Bank. Dat biedt uitzicht op een versnelde groei die Optimix de ruimte biedt om verder te investeren in mensen en middelen. Voor Friesland Bank leidt de samenwerking tot een versterking van de expertise op beleggingsgebied. Daarbij zal Optimix de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer voor Friesland Bank gaan invullen.

Willem Cramer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank, is ingenomen met de samenwerking met Optimix: “Onze klanten worden nu nog beter bediend. De kennis die Optimix als onafhankelijke vermogensbeheerder heeft opgebouwd, zal de dienstverlening aan onze beleggende relaties ten goede komen. Het is een belangrijke stap in de ambities die we hebben om de term ‘Relatiebank’, die de klant in alle fasen van zijn financiële levensloop kan bedienen, optimaal en krachtig in te vullen.”

Cees Boonen, voorzitter van de Directie van Optimix: “Deze overeenkomst biedt ons de perfecte combinatie van het handhaven van onze zelfstandige positie en het realiseren van groei door de steun van een betrouwbare partij als Friesland Bank. Onze relaties zullen profiteren van de investeringen die we hierdoor kunnen doen.”

De getekende overeenkomst heeft geen gevolgen voor de partnerstructuur van Optimix, noch voor de bezetting van bestuurlijke en andere functies. Een lid van de Raad van Bestuur van Friesland Bank zal deel uit gaan maken van de Raad van Commissarissen van Optimix.

Friesland Bank

Friesland Bank is in 1913 opgericht. Het is een zelfstandige bankgroep met het hoofdkantoor in Leeuwarden. De balans van de Friesland Bank Groep bedroeg ultimo 2007 € 10,2 miljard. Haar gepubliceerde nettowinst ultimo 2007 bedroeg € 121 miljoen. Friesland Bank heeft officiële ratings van Moody’s Investors Service (A2) en Fitch Ratings (A). De bank heeft 24 kantoren in Friesland, zeven in andere delen van Nederland.

Haar dienstverlening omvat: bancaire zaken (Friesland Bank), verzekeringen (Friesland Bank Assurantiën) en private equity (Friesland Bank Investments). Friesland Bank bezit financiële deelnemingen in o.a. Van Lanschot N.V., Binck Bank en Triodos Bank N.V. Bij Friesland Bank Groep werken in totaal ruim 1.000 medewerkers.

Optimix Vermogensbeheer

Optimix (1983) is een onafhankelijke gespecialiseerde vermogensbeheerder, gevestigd te Amsterdam, met circa 27 medewerkers. De toevertrouwde middelen belopen circa € 1,8 miljard. Optimix heeft ongeveer 250 cliënten waarvoor zij het discretionair beheer over het vermogen voert. Daarnaast heeft zij circa 2.500 cliënten via haar beleggersgiro.

Optimix beheert tevens een zevental beleggingsfondsen, te weten drie aandelenfondsen, een vastrentend fonds, een mixfonds, en een tweetal funds of hedge funds. De langer bestaande beleggingsfondsen hebben 3 of 4 sterren van Morningstar.

Vergelijkbare berichten