Friesland College en Medical Groep gaan samen studenten opleiden

De regie op eigen ontwikkeling en leren staat centraal bij het Friesland College. Van de huidige en toekomstige verpleegkundigen wordt naast inhoudelijke kennis ook zelfstandigheid, nieuwsgierigheid, ondernemerschap en digitale vaardigheid gevraagd. Dit is samen te vatten in ‘een leven lang ontwikkelen’, een begrip dat niet alleen telt voor studenten, maar ook voor de huidige medewerkers in de zorg. Het Friesland College gelooft en ervaart dat leren in en met de praktijk de motor is voor dat leven lang ontwikkelen. Vanuit de eigen ervaring (‘doen’) in de praktijk krijgt leren betekenis: het roept vragen op en vraagt reflectie en verdieping op het eigen handelen, hetgeen de feitelijke continue cyclus van leren en ontwikkelen vormt.

Zelfstandigheid

Deze visie van het  Friesland College sluit aan bij de werkwijze en visie van Medical Groep. Zorgprofessionals bij Medical Groep mogen zelf bepalen waar ze aan de slag gaan. Op deze manier kunnen ook de student-verpleegkundigen een kijkje nemen bij verschillende zorginstellingen, hetgeen eraan bijdraagt dat  gestimuleerd en gefaciliteerd worden in zelfstandigheid en nieuwsgierigheid. Aan het einde van de opleiding ontvangen de mbo-verpleegkundigen een landelijk erkend diploma, dat volledig voldoet aan de kwaliteitseisen van wet BIG.

Medical Groep is de verbindende factor tussen zorgprofessional en zorginstelling. Omdat vrijheid voorop staat bij Medical Groep, kunnen zorgprofessionals hun eigen rooster inplannen: ze bepalen zelf wanneer ze aan de slag gaan en bij welke zorginstelling. Deze vrijheid, flexibiliteit en tevredenheid van medewerkers hebben ervoor gezorgd dat Medical Groep voor het tweede jaar in successie is uitgeroepen tot één van de beste werkgevers van Nederland en het keurmerk Beste Werkgever mag dragen.

Ondersteuning

De ondersteunende partij in de leerroute is het Leerwerkloket Fryslân. Dit loket ondersteunt zowel de zorgprofessional als de werkgever in knelpunten die partijen eventueel tegenkomen in het gehele leerproces. Het Leerwerkloket geeft voorlichting en onafhankelijk advies over leren en werken en vindt samen met de studenten uit wat de volgende stap is in hun loopbaan. Aan de hand van kansen, kwaliteiten en ambities ontdekken ze wat écht bij elke individuele student past. Dat kan een opleiding zijn, maar ook een leerbaan, een specifieke functie of zelfs een ander beroep.

Delen via

Vergelijkbare berichten